(GMT+7)

Chi tiết câu hỏi

Câu hỏi: Thái độ giao tiếp
Người hỏi : CTY TNHH MTV HOÀNG THUẬN AN     Số điện thoại: 01233227977     Email: honghoangtrang777@gmail.com     Địa chỉ: 10/6 nguyễn thái học, khu phố 4, phường 3, TP Tây Ninh
Ngày hỏi: 08/07/2014 - 11 Giờ 02 phút     Ngày chuyển: 09/07/2014 - 10 Giờ 16 phút

Nội dung câu hỏi:

Lời đầu tiên xin cảm ơn Cục thuế đã có sự quan tâm giải đáp những điều doanh nghiệp chưa được rỏ, Cục thuế gợi ý doanh nghiệp nên liên hệ trực tiếp đến Chi cục thuế TP để đươc hướng dẫn cụ thể? Xin thưa với Cục thuế là doanh nghiệp có đến Chi cục thuế TP và đựơc hướng dẫn gặp cô Hoa và cái mà doanh nghiệp được hướng dẫn là: Với thái độ khó chịu cô Hoa đã phán cho một câu "Hỏi gì mà hỏi lắm thế?", Vì thế doanh nghiệp mới phải liên hệ đến Cục thuế, Doanh nghiệp chưa hiểu thì phải hỏi và nhờ cơ quan chuyên môn hướng dẫn giúp đở để tránh những rủi ro và sai lầm do thiếu hiểu biêt mà không chịu học hỏi.


Trả lời câu hỏi
Đơn vị trả lời: Cục Thuế Tỉnh     
Thời gian trả lời: 30/07/2014 - 15 Giờ 03 phút
Đánh giá câu trả lời:     0 lượt đánh giá

Nội dung câu trả lời:

Kính gửi: CTY TNHH MTV HOÀNG THUẬN AN / Địa chỉ: 10/6 nguyễn thái học, khu phố 4, phường 3, TP Tây Ninh.

Xin cảm ơn Công ty đã quan tâm và thẳng thắn góp ý về tác phong làm việc của CBCC thuế tại Chi cục Thuế TP Tây Ninh.

Lãnh đạo Cục Thuế đã chỉ đạo cho Lãnh đạo Chi cục Thuế TP Tây Ninh làm rõ những bức xúc của Công ty. Chi cục Thuế thành phố Tây Ninh có ý kiến phải hồi như sau:

Về Thái độ giao tiếp: Bà Nguyễn Thị Hồng Hoa, cán bộ Đội Tuyên truyền& hỗ trợ NNT, Chi cục Thuế TP Tây Ninh là người trực tiếp làm việc với nhân viên của Cty Hoàng Thuận An. Chi cục Thuế TP đã yêu cầu Bà Nguyễn Thị Hồng Hoa tường trình về nội dung làm việc như sau:

Ngày 07/7/2014 Nhân viên Công ty TNHH MTV Hoàng Thuận An đưa văn bản yêu cầu giải đáp chính sách thuế  lần hai đến gửi tại cơ quan thuế, văn bản hỏi lần 2 nêu lại nội dung hỏi lần 1, nên tôi có hỏi là: Về sản xuất trồng mía này chị đã trả lời văn bản lần trước rồi, sao em còn hỏi nữa?” Chứ không nói là “hỏi gì mà hỏi lắm thế” (như phản ảnh theo nội dung hỏi đáp trực tuyến của Cty). Nhân viên Cty có trả lời “Em hỏi để biết thêm một số mặt hàng khác nữa …”

           Chi cục Thuế TP Tây Ninh rất trân trọng và chân thành cảm ơn ý kiến đóng góp của Cty Hoàng Thuận An ./.


Lịch sử chỉnh sửa

Chuyển câu hỏi:

 Đơn vị tiếp nhận: Ghi chú:

Thông tin câu hỏi:

 Tiêu đề câu hỏi: Thái độ giao tiếp
 Nội dung câu hỏi:

Lời đầu tiên xin cảm ơn Cục thuế đã có sự quan tâm giải đáp những điều doanh nghiệp chưa được rỏ, Cục thuế gợi ý doanh nghiệp nên liên hệ trực tiếp đến Chi cục thuế TP để đươc hướng dẫn cụ thể? Xin thưa với Cục thuế là doanh nghiệp có đến Chi cục thuế TP và đựơc hướng dẫn gặp cô Hoa và cái mà doanh nghiệp được hướng dẫn là: Với thái độ khó chịu cô Hoa đã phán cho một câu "Hỏi gì mà hỏi lắm thế?", Vì thế doanh nghiệp mới phải liên hệ đến Cục thuế, Doanh nghiệp chưa hiểu thì phải hỏi và nhờ cơ quan chuyên môn hướng dẫn giúp đở để tránh những rủi ro và sai lầm do thiếu hiểu biêt mà không chịu học hỏi.

 Lý do từ chối:

Trả lời câu hỏi

Nội dung câu hỏi:

Lời đầu tiên xin cảm ơn Cục thuế đã có sự quan tâm giải đáp những điều doanh nghiệp chưa được rỏ, Cục thuế gợi ý doanh nghiệp nên liên hệ trực tiếp đến Chi cục thuế TP để đươc hướng dẫn cụ thể? Xin thưa với Cục thuế là doanh nghiệp có đến Chi cục thuế TP và đựơc hướng dẫn gặp cô Hoa và cái mà doanh nghiệp được hướng dẫn là: Với thái độ khó chịu cô Hoa đã phán cho một câu "Hỏi gì mà hỏi lắm thế?", Vì thế doanh nghiệp mới phải liên hệ đến Cục thuế, Doanh nghiệp chưa hiểu thì phải hỏi và nhờ cơ quan chuyên môn hướng dẫn giúp đở để tránh những rủi ro và sai lầm do thiếu hiểu biêt mà không chịu học hỏi.

Nội dung trả lời:
File đính kèm:

Chuyển trả câu hỏi

Lý do chuyển trả:

Đăng nhập

Tên đăng nhập:
Mật khẩu:

Đổi mật khẩu

Mật khẩu cũ:
Mật khẩu mới:
Nhập lại mật khẩu mới: