(GMT+7)

Chi tiết câu hỏi

Câu hỏi: Mở công ty Học thanh nhạc
Người hỏi : Công ty Thanh nhạc     Số điện thoại: 0942135147     Email: thutrang162007@gmail.com     Địa chỉ: Tây Ninh
Ngày hỏi: 08/07/2014 - 09 Giờ 25 phút     Ngày chuyển: 09/07/2014 - 10 Giờ 18 phút

Nội dung câu hỏi:

Tôi muốn mở Công ty chuyên học thanh nhạc, đàn, hát thì có cần phải xin phép với Sở văn hóa Tây Ninh không?


Trả lời câu hỏi
Đơn vị trả lời: Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch     
Thời gian trả lời: 11/07/2014 - 08 Giờ 17 phút
Đánh giá câu trả lời:     0 lượt đánh giá

Nội dung câu trả lời:

Sở VHTTDL Tây Ninh trả lời câu hỏi của bạn như sau:

- Việc mở Công ty chuyên học thanh nhạc, đàn hát không thuộc nội dung cần phải có ý kiến của Sở VHTTDL. Công ty có thể liên hệ với cơ quan ban nghành khác của tỉnh ( Sở Giáo dục, Sở Kế hoạch đầu tư…) để được hướng dẫn cụ thể hơn./.


Lịch sử chỉnh sửa

Chuyển câu hỏi:

 Đơn vị tiếp nhận: Ghi chú:

Thông tin câu hỏi:

 Tiêu đề câu hỏi: Mở công ty Học thanh nhạc
 Nội dung câu hỏi:

Tôi muốn mở Công ty chuyên học thanh nhạc, đàn, hát thì có cần phải xin phép với Sở văn hóa Tây Ninh không?

 Lý do từ chối:

Trả lời câu hỏi

Nội dung câu hỏi:

Tôi muốn mở Công ty chuyên học thanh nhạc, đàn, hát thì có cần phải xin phép với Sở văn hóa Tây Ninh không?

Nội dung trả lời:
File đính kèm:

Chuyển trả câu hỏi

Lý do chuyển trả:

Đăng nhập

Tên đăng nhập:
Mật khẩu:

Đổi mật khẩu

Mật khẩu cũ:
Mật khẩu mới:
Nhập lại mật khẩu mới: