(GMT+7)

Chi tiết câu hỏi

Câu hỏi: Làm lại sổ đỏ
Người hỏi : Nguyễn thị Hồng hoa     Số điện thoại: 0663840591     Email: Vonguyen114@hotmail.com     Địa chỉ: 37/5B ấp Long Kim-xã Long thành Trung-Hoà thành-Tây Ninh
Ngày hỏi: 06/07/2014 - 13 Giờ 28 phút     Ngày chuyển: 07/07/2014 - 08 Giờ 57 phút

Nội dung câu hỏi:

Bà Ngoại mất, có chia lại Tài sản là 7 công đất trồng lúa cho Võ Việt Long và 4 công đất cho Võ thị lành , địa chính xã trường Đông  khi làm sổ đỏ đã để cho Võ Việt Long sở hữu1,1 mẫu đất trên sổ đỏ.. Sau khi khiếu nại địa chính xã trường Đông đã làm lại sổ đỏ cho Võ Việt Long đứng tên sở hữu 7 công đất..và địa chính xã trường Đông hẹn sẽ giao sổ đỏ gồm 4 công đất cho bà Võ thị lành ..nhưng chờ Hoài vẫn ko có được sổ đỏ.. Sau đó chú cán Bộ địa chính đã nghỉ việc không làm nữa và sổ đỏ của bà Võ thị lành đã không được hoàn thành .. Bà Võ thị lành đã nhiều lần Liên hệ địa chính xã để làm sổ đỏ nhưng nhiều năm trôi qua vẫn không làm được.. Địa chính xã có đến đo lại đất cho bà Võ thị lành , nhưng sổ đỏ vẫn không làm được.. Vậy  bây giờ phải làm sao.? Nhà nghèo, tuổi già sức yếu , cơm rau qua ngày , ước mong của bà là sớm sở hữu mãnh đất 40 năm trồng lúa của mình ..rất mong nhận được sự giúp đỡ của chính quyền.. Xin thành thật tri ân.


Trả lời câu hỏi
Đơn vị trả lời: UBND huyện Hòa Thành     
Thời gian trả lời: 10/07/2014 - 07 Giờ 09 phút
Đánh giá câu trả lời:     0 lượt đánh giá

Nội dung câu trả lời:

Sau khi xem xét nội dung câu hỏi, Uỷ ban Nhân dân huyện giao Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Hòa Thành kiểm tra và trả lời như sau:

Kết quả  kiểm tra hồ sơ địa chính cho đến nay ông Võ Việt Long không có ghi tên trong hồ sơ địa chính.

Do bà Nguyễn Thị Hồng Hoa không nêu cụ thể diện tích 7.000 m2 đất thuộc vị trí, thửa đất, khu vực đất tọa lạc nên rất khó khăn trong việc kiểm tra, rà soát hồ sơ địa chính. Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện đã trao đổi ý kiến với cán bộ địa chính xã Trường Đông về trường hợp này thì được biết không nắm rõ việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho ông Long và bà Lành, chưa được kiểm tra hiện trạng sơ đồ đất.

Để bảo đảm quyền lợi hợp pháp của công dân theo quy định của pháp luật và tạo điều kiện cho bà Lành được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất diện tích 4.000 m2,  đồng thời kiểm tra việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của ông Võ Việt Long, phòng Tài nguyên và Môi trường đề nghị bà Hoa, bà Lành liên hệ trực tiếp với phòng Tài nguyên và Môi trường để được hướng dẫn lập thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (gặp ông Phan Thanh Dũng - Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Hòa Thành, số điện thoại 0663603456).


Lịch sử chỉnh sửa

Chuyển câu hỏi:

 Đơn vị tiếp nhận: Ghi chú:

Thông tin câu hỏi:

 Tiêu đề câu hỏi: Làm lại sổ đỏ
 Nội dung câu hỏi:

Bà Ngoại mất, có chia lại Tài sản là 7 công đất trồng lúa cho Võ Việt Long và 4 công đất cho Võ thị lành , địa chính xã trường Đông  khi làm sổ đỏ đã để cho Võ Việt Long sở hữu1,1 mẫu đất trên sổ đỏ.. Sau khi khiếu nại địa chính xã trường Đông đã làm lại sổ đỏ cho Võ Việt Long đứng tên sở hữu 7 công đất..và địa chính xã trường Đông hẹn sẽ giao sổ đỏ gồm 4 công đất cho bà Võ thị lành ..nhưng chờ Hoài vẫn ko có được sổ đỏ.. Sau đó chú cán Bộ địa chính đã nghỉ việc không làm nữa và sổ đỏ của bà Võ thị lành đã không được hoàn thành .. Bà Võ thị lành đã nhiều lần Liên hệ địa chính xã để làm sổ đỏ nhưng nhiều năm trôi qua vẫn không làm được.. Địa chính xã có đến đo lại đất cho bà Võ thị lành , nhưng sổ đỏ vẫn không làm được.. Vậy  bây giờ phải làm sao.? Nhà nghèo, tuổi già sức yếu , cơm rau qua ngày , ước mong của bà là sớm sở hữu mãnh đất 40 năm trồng lúa của mình ..rất mong nhận được sự giúp đỡ của chính quyền.. Xin thành thật tri ân.

 Lý do từ chối:

Trả lời câu hỏi

Nội dung câu hỏi:

Bà Ngoại mất, có chia lại Tài sản là 7 công đất trồng lúa cho Võ Việt Long và 4 công đất cho Võ thị lành , địa chính xã trường Đông  khi làm sổ đỏ đã để cho Võ Việt Long sở hữu1,1 mẫu đất trên sổ đỏ.. Sau khi khiếu nại địa chính xã trường Đông đã làm lại sổ đỏ cho Võ Việt Long đứng tên sở hữu 7 công đất..và địa chính xã trường Đông hẹn sẽ giao sổ đỏ gồm 4 công đất cho bà Võ thị lành ..nhưng chờ Hoài vẫn ko có được sổ đỏ.. Sau đó chú cán Bộ địa chính đã nghỉ việc không làm nữa và sổ đỏ của bà Võ thị lành đã không được hoàn thành .. Bà Võ thị lành đã nhiều lần Liên hệ địa chính xã để làm sổ đỏ nhưng nhiều năm trôi qua vẫn không làm được.. Địa chính xã có đến đo lại đất cho bà Võ thị lành , nhưng sổ đỏ vẫn không làm được.. Vậy  bây giờ phải làm sao.? Nhà nghèo, tuổi già sức yếu , cơm rau qua ngày , ước mong của bà là sớm sở hữu mãnh đất 40 năm trồng lúa của mình ..rất mong nhận được sự giúp đỡ của chính quyền.. Xin thành thật tri ân.

Nội dung trả lời:
File đính kèm:

Chuyển trả câu hỏi

Lý do chuyển trả:

Đăng nhập

Tên đăng nhập:
Mật khẩu:

Đổi mật khẩu

Mật khẩu cũ:
Mật khẩu mới:
Nhập lại mật khẩu mới: