(GMT+7)

Chi tiết câu hỏi

Câu hỏi: tuyển viên chức 2014-2015
Người hỏi : cá nhân     Số điện thoại:      Email:      Địa chỉ:
Ngày hỏi: 05/07/2014 - 14 Giờ 46 phút     Ngày chuyển: 07/07/2014 - 08 Giờ 58 phút

Nội dung câu hỏi:

Cho em hỏi tỉnh Tây Ninh mình khi nào thông báo tuyển viên chức năm hoc 2014-2015 vây? Cảm ơn!!


Trả lời câu hỏi
Đơn vị trả lời: Sở Nội vụ     
Thời gian trả lời: 07/07/2014 - 09 Giờ 09 phút
Đánh giá câu trả lời:     0 lượt đánh giá

Nội dung câu trả lời:

Hiện tại thì chưa có kế hoạch thi tuyển viên chức  năm 2014 - 2015, còn kế hoạch thi tuyển công chức năm 2014 dự kiến sẽ tổ chức vào tháng 11 khi có kế hoạch cụ thể sẽ thông báo trên báo, đài , website của tỉnh (tayninh.gov.vn) ,website của Sở Nôi vụ ( sonoivu.tayninh.gov.vn).

Trân Trọng./.

Mọi thắc mắc xin liên hệ (Phòng Tổ chức công chức - Sở Nội vụ 066,3822414)


Lịch sử chỉnh sửa

Chuyển câu hỏi:

 Đơn vị tiếp nhận: Ghi chú:

Thông tin câu hỏi:

 Tiêu đề câu hỏi: tuyển viên chức 2014-2015
 Nội dung câu hỏi:

Cho em hỏi tỉnh Tây Ninh mình khi nào thông báo tuyển viên chức năm hoc 2014-2015 vây? Cảm ơn!!

 Lý do từ chối:

Trả lời câu hỏi

Nội dung câu hỏi:

Cho em hỏi tỉnh Tây Ninh mình khi nào thông báo tuyển viên chức năm hoc 2014-2015 vây? Cảm ơn!!

Nội dung trả lời:
File đính kèm:

Chuyển trả câu hỏi

Lý do chuyển trả:

Đăng nhập

Tên đăng nhập:
Mật khẩu:

Đổi mật khẩu

Mật khẩu cũ:
Mật khẩu mới:
Nhập lại mật khẩu mới: