(GMT+7)

Chi tiết câu hỏi

Câu hỏi: Hổ Trợ Tiền Ăn Lớp Đại Học
Người hỏi : Nguyễn Văn Lâm     Số điện thoại: 0166XXXX200     Email: vanl********@gmail.com     Địa chỉ:
Ngày hỏi: 04/07/2014 - 10 Giờ 57 phút     Ngày chuyển: 07/07/2014 - 09 Giờ 09 phút

Nội dung câu hỏi:

hiện em đang là công chức tư pháp hộ tịch xã Đôn Thuận, Trảng Bàng, Tây Ninh, năm 2012 em được cử đi học lớp Đại học Luật Trường Đại học Sài Gòn học tại trường Tân Bách Khoa, em chỉ được hổ trợ tiền học phí nhưng không được hổ trợ tiền ăn theo quyết định 55/2012/QĐ-UBNĐ ngày 04/12/2012 của UBND tỉnh Tây Ninh về mức chi hổ trợ trong đào tạo bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Tây NinhNăm 2012 em không được hổ trợ tiền ăn vì quyết định 55 chưa có nhưng đến ngày 14/12/2012 thì quyết định 55 có hiệu lực như vậy từ năm 2013 thì em có dược hổ trợ tiền ăn là 30.000đ/1 ngày hay không. em xin cảm ơn.


Trả lời câu hỏi
Đơn vị trả lời: Sở Nội vụ     
Thời gian trả lời: 07/07/2014 - 09 Giờ 33 phút
Đánh giá câu trả lời:     0 lượt đánh giá

Nội dung câu trả lời:

Trường hợp của bạn không được hưởng chế độ vì lớp đại học Luật mở trước khi Quyết định số 55 có hiệu lực. 

Trân Trọng./.

Mọi thắc mắc xin liên hệ Phòng Đào tạo bồi dưỡng - Sở Nội vụ (066.3839968)


Lịch sử chỉnh sửa

Chuyển câu hỏi:

 Đơn vị tiếp nhận: Ghi chú:

Thông tin câu hỏi:

 Tiêu đề câu hỏi: Hổ Trợ Tiền Ăn Lớp Đại Học
 Nội dung câu hỏi:

hiện em đang là công chức tư pháp hộ tịch xã Đôn Thuận, Trảng Bàng, Tây Ninh, năm 2012 em được cử đi học lớp Đại học Luật Trường Đại học Sài Gòn học tại trường Tân Bách Khoa, em chỉ được hổ trợ tiền học phí nhưng không được hổ trợ tiền ăn theo quyết định 55/2012/QĐ-UBNĐ ngày 04/12/2012 của UBND tỉnh Tây Ninh về mức chi hổ trợ trong đào tạo bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Tây NinhNăm 2012 em không được hổ trợ tiền ăn vì quyết định 55 chưa có nhưng đến ngày 14/12/2012 thì quyết định 55 có hiệu lực như vậy từ năm 2013 thì em có dược hổ trợ tiền ăn là 30.000đ/1 ngày hay không. em xin cảm ơn.

 Lý do từ chối:

Trả lời câu hỏi

Nội dung câu hỏi:

hiện em đang là công chức tư pháp hộ tịch xã Đôn Thuận, Trảng Bàng, Tây Ninh, năm 2012 em được cử đi học lớp Đại học Luật Trường Đại học Sài Gòn học tại trường Tân Bách Khoa, em chỉ được hổ trợ tiền học phí nhưng không được hổ trợ tiền ăn theo quyết định 55/2012/QĐ-UBNĐ ngày 04/12/2012 của UBND tỉnh Tây Ninh về mức chi hổ trợ trong đào tạo bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Tây NinhNăm 2012 em không được hổ trợ tiền ăn vì quyết định 55 chưa có nhưng đến ngày 14/12/2012 thì quyết định 55 có hiệu lực như vậy từ năm 2013 thì em có dược hổ trợ tiền ăn là 30.000đ/1 ngày hay không. em xin cảm ơn.

Nội dung trả lời:
File đính kèm:

Chuyển trả câu hỏi

Lý do chuyển trả:

Đăng nhập

Tên đăng nhập:
Mật khẩu:

Đổi mật khẩu

Mật khẩu cũ:
Mật khẩu mới:
Nhập lại mật khẩu mới: