(GMT+7)

Chi tiết câu hỏi

Câu hỏi: HỎi UBND tỉnh
Người hỏi : tổ chức     Số điện thoại:      Email:      Địa chỉ:
Ngày hỏi: 04/07/2014 - 07 Giờ 30 phút     Ngày chuyển: 04/07/2014 - 07 Giờ 44 phút

Nội dung câu hỏi:

Tây Ninh có chính sách thu hút nhât tài theo Quyết định số 37/2012/QĐ-UBND về thu hút nhân tài vậy cho tôi hỏi thu hút nhân tài về có chính sách nào giữ chân nhân tài để phục vụ không như các tỉnh thành khác đang làm không? nếu có thì văn bản nào quy định.Trân trọng


Trả lời câu hỏi
Đơn vị trả lời: Sở Nội vụ     
Thời gian trả lời: 21/07/2014 - 14 Giờ 42 phút
Đánh giá câu trả lời:     0 lượt đánh giá

Nội dung câu trả lời:

Ngoài chính sách thu hút nhân tài theo Quyết định số 37/2012/QĐ-UBND ngày 13/8/2012, Tây Ninh không có chính sách nào thêm.

Trân Trọng./.

Mọi thắc mắc xin liên hệ Phòng Tổ chức công chức - Sở Nội vụ 066.3822414.


Lịch sử chỉnh sửa

Chuyển câu hỏi:

 Đơn vị tiếp nhận: Ghi chú:

Thông tin câu hỏi:

 Tiêu đề câu hỏi: HỎi UBND tỉnh
 Nội dung câu hỏi:

Tây Ninh có chính sách thu hút nhât tài theo Quyết định số 37/2012/QĐ-UBND về thu hút nhân tài vậy cho tôi hỏi thu hút nhân tài về có chính sách nào giữ chân nhân tài để phục vụ không như các tỉnh thành khác đang làm không? nếu có thì văn bản nào quy định.Trân trọng

 Lý do từ chối:

Trả lời câu hỏi

Nội dung câu hỏi:

Tây Ninh có chính sách thu hút nhât tài theo Quyết định số 37/2012/QĐ-UBND về thu hút nhân tài vậy cho tôi hỏi thu hút nhân tài về có chính sách nào giữ chân nhân tài để phục vụ không như các tỉnh thành khác đang làm không? nếu có thì văn bản nào quy định.Trân trọng

Nội dung trả lời:
File đính kèm:

Chuyển trả câu hỏi

Lý do chuyển trả:

Đăng nhập

Tên đăng nhập:
Mật khẩu:

Đổi mật khẩu

Mật khẩu cũ:
Mật khẩu mới:
Nhập lại mật khẩu mới: