(GMT+7)

Chi tiết câu hỏi

Câu hỏi: Cao học
Người hỏi : Cá nhân     Số điện thoại:      Email:      Địa chỉ: Thành phố Tây Ninh
Ngày hỏi: 03/07/2014 - 16 Giờ 27 phút     Ngày chuyển: 04/07/2014 - 07 Giờ 42 phút

Nội dung câu hỏi:

Tôi đã tốt nghiệp ĐH ngành QTKD hệ đào tạo từ xa 2013, nay muốn học lên cao học tại Tây Ninh tôi liên hệ ở đâu?


Trả lời câu hỏi
Đơn vị trả lời: Sở Giáo dục và Đào tạo     
Thời gian trả lời: 05/07/2014 - 21 Giờ 30 phút
Đánh giá câu trả lời:     0 lượt đánh giá

Nội dung câu trả lời:

Trả lời: Bạn có thể liên hệ 

Đ/c Đặng Thị Thu Kinh - Phụ trách tuyển sinh phòng GDCN - ĐT: 0913620996

Trân trọng./.


Lịch sử chỉnh sửa

Chuyển câu hỏi:

 Đơn vị tiếp nhận: Ghi chú:

Thông tin câu hỏi:

 Tiêu đề câu hỏi: Cao học
 Nội dung câu hỏi:

Tôi đã tốt nghiệp ĐH ngành QTKD hệ đào tạo từ xa 2013, nay muốn học lên cao học tại Tây Ninh tôi liên hệ ở đâu?

 Lý do từ chối:

Trả lời câu hỏi

Nội dung câu hỏi:

Tôi đã tốt nghiệp ĐH ngành QTKD hệ đào tạo từ xa 2013, nay muốn học lên cao học tại Tây Ninh tôi liên hệ ở đâu?

Nội dung trả lời:
File đính kèm:

Chuyển trả câu hỏi

Lý do chuyển trả:

Đăng nhập

Tên đăng nhập:
Mật khẩu:

Đổi mật khẩu

Mật khẩu cũ:
Mật khẩu mới:
Nhập lại mật khẩu mới: