(GMT+7)

Chi tiết câu hỏi

Câu hỏi: Điểm chuẩn xét vào lớp 10 NH 2014-2015
Người hỏi : nguyễn thị Linh     Số điện thoại:      Email:      Địa chỉ:
Ngày hỏi: 03/07/2014 - 16 Giờ 32 phút     Ngày chuyển: 04/07/2014 - 07 Giờ 43 phút

Nội dung câu hỏi:

Khi nào sở GD& ĐT tây ninh mới công bố điểm chuẩn vào lớp 10.


Trả lời câu hỏi
Đơn vị trả lời: Sở Giáo dục và Đào tạo     
Thời gian trả lời: 04/07/2014 - 15 Giờ 14 phút
Đánh giá câu trả lời:     0 lượt đánh giá

Nội dung câu trả lời:

Phòng Khảo thí trả lời: khoảng từ 15/7 đến 18/7/2014.

Trân trọng./.


Lịch sử chỉnh sửa

Chuyển câu hỏi:

 Đơn vị tiếp nhận: Ghi chú:

Thông tin câu hỏi:

 Tiêu đề câu hỏi: Điểm chuẩn xét vào lớp 10 NH 2014-2015
 Nội dung câu hỏi:

Khi nào sở GD& ĐT tây ninh mới công bố điểm chuẩn vào lớp 10.

 Lý do từ chối:

Trả lời câu hỏi

Nội dung câu hỏi:

Khi nào sở GD& ĐT tây ninh mới công bố điểm chuẩn vào lớp 10.

Nội dung trả lời:
File đính kèm:

Chuyển trả câu hỏi

Lý do chuyển trả:

Đăng nhập

Tên đăng nhập:
Mật khẩu:

Đổi mật khẩu

Mật khẩu cũ:
Mật khẩu mới:
Nhập lại mật khẩu mới: