(GMT+7)

Chi tiết câu hỏi

Câu hỏi: hỏi địa chỉ
Người hỏi : trại giam cây cầy     Số điện thoại: 0962XXX848     Email:      Địa chỉ:
Ngày hỏi: 04/07/2014 - 08 Giờ 36 phút     Ngày chuyển: 07/07/2014 - 11 Giờ 27 phút

Nội dung câu hỏi:

cho tôi xin địa chỉ ban chỉ đạo phong chống tội phạm, phòng chống AIDS, môi trường, mại dâm tây ninh. xin cảm ơn!


Trả lời câu hỏi
Đơn vị trả lời: Công an Tỉnh     
Thời gian trả lời: 17/07/2014 - 11 Giờ 03 phút
Đánh giá câu trả lời:     0 lượt đánh giá

Nội dung câu trả lời:

Xin trả lời câu hỏi của anh/ chị như sau: 

1.Thường trực Ban Chỉ đạo phòng chống tội phạm ma túy liên hệ Văn phòng Công an tỉnh.

2. Thường trực Ban Chỉ đạo phòng chống AIDS liên hệ Sở Y Tế.

3. Thường trực Ban Chỉ đạo phòng chống mại dâm liên hệ Sở lao động thương binh và xã hội.


Lịch sử chỉnh sửa

Chuyển câu hỏi:

 Đơn vị tiếp nhận: Ghi chú:

Thông tin câu hỏi:

 Tiêu đề câu hỏi: hỏi địa chỉ
 Nội dung câu hỏi:

cho tôi xin địa chỉ ban chỉ đạo phong chống tội phạm, phòng chống AIDS, môi trường, mại dâm tây ninh. xin cảm ơn!

 Lý do từ chối:

Trả lời câu hỏi

Nội dung câu hỏi:

cho tôi xin địa chỉ ban chỉ đạo phong chống tội phạm, phòng chống AIDS, môi trường, mại dâm tây ninh. xin cảm ơn!

Nội dung trả lời:
File đính kèm:

Chuyển trả câu hỏi

Lý do chuyển trả:

Đăng nhập

Tên đăng nhập:
Mật khẩu:

Đổi mật khẩu

Mật khẩu cũ:
Mật khẩu mới:
Nhập lại mật khẩu mới: