(GMT+7)

Chi tiết câu hỏi

Câu hỏi: Phụ cấp thu hút ở vùng khó khăn
Người hỏi : Cá nhân     Số điện thoại: 0975XXXXX121     Email: vann*********@gmail.com     Địa chỉ: Suối Ngô, tân Châu, Tây Ninh
Ngày hỏi: 04/07/2014 - 14 Giờ 14 phút     Ngày chuyển: 17/07/2014 - 11 Giờ 56 phút

Nội dung câu hỏi:

Tôi đang làm tại Hạt Kiểm lâm đóng trên địa bàn xã Suối Ngô, huyện Tân Châu. Tôi vừa xem qua chính phủ có  ban hành quyết định số 1409/QĐ-TTg ngày 26/06/2014 v/v ban hành các đơn vị hành chính thuộc vùng khó khăn. Vậy những người làm việc tại UBND xã hay tất cả những người làm việc trong tất cả các đơn vị hành chính, sự nghiệp thuộc xã đó thì được hưởng phụ cấp thu hút theo nghị đinh 116/2010/NĐ-CP? tôi có được hưởng phụ cấp thu hút đó không? Cám ơn.


Trả lời câu hỏi
Đơn vị trả lời: Sở Nội vụ     
Thời gian trả lời: 25/08/2014 - 15 Giờ 40 phút
Đánh giá câu trả lời:     2 lượt đánh giá

Nội dung câu trả lời:

- Về đối tượng áp dụng: thực hiện theo quy định tại Khoản 1 và Khoản 2, Điều 2 Nghị định số 116/2010/NĐ-CP ngày 24 tháng 12 năm 2010 của Chính phủ về chính sách đối với cán bộ,công chức, viên chức và người hưởng lương trong lực lượng vũ trang công tác ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn và Điều 2, Thông tư liên tịch số 08/2011/TTLT-BNV-BTC ngày 31 tháng 8 năm 2011 hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 116/2010/NĐ-CP.

- Về phạm vi áp dụng:

Căn cứ Quyết định số 2405/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ngày 10/12/2013 về phê duyệt danh sách xã đặc biệt khó khăn, xã biên giới, xã an toàn vào diện đầu tư của Chương trình 135 năm 2014 và năm 2015; Quyết định số 1049/QĐ-TTg ngày 26/6/2014 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Danh mục các đơn vị hành chính thuộc vùng khó khăn.

          - Các đối tượng, chế độ: do Sở Tài chính cho ý kiến và đề xuất UBND tỉnh xem xét, quyết định.

        Mọi thắc mắc liên hệ phòng Đào tạo Bồi dưỡng 066.3839968


Lịch sử chỉnh sửa

Chuyển câu hỏi:

 Đơn vị tiếp nhận: Ghi chú:

Thông tin câu hỏi:

 Tiêu đề câu hỏi: Phụ cấp thu hút ở vùng khó khăn
 Nội dung câu hỏi:

Tôi đang làm tại Hạt Kiểm lâm đóng trên địa bàn xã Suối Ngô, huyện Tân Châu. Tôi vừa xem qua chính phủ có  ban hành quyết định số 1409/QĐ-TTg ngày 26/06/2014 v/v ban hành các đơn vị hành chính thuộc vùng khó khăn. Vậy những người làm việc tại UBND xã hay tất cả những người làm việc trong tất cả các đơn vị hành chính, sự nghiệp thuộc xã đó thì được hưởng phụ cấp thu hút theo nghị đinh 116/2010/NĐ-CP? tôi có được hưởng phụ cấp thu hút đó không? Cám ơn.

 Lý do từ chối:

Trả lời câu hỏi

Nội dung câu hỏi:

Tôi đang làm tại Hạt Kiểm lâm đóng trên địa bàn xã Suối Ngô, huyện Tân Châu. Tôi vừa xem qua chính phủ có  ban hành quyết định số 1409/QĐ-TTg ngày 26/06/2014 v/v ban hành các đơn vị hành chính thuộc vùng khó khăn. Vậy những người làm việc tại UBND xã hay tất cả những người làm việc trong tất cả các đơn vị hành chính, sự nghiệp thuộc xã đó thì được hưởng phụ cấp thu hút theo nghị đinh 116/2010/NĐ-CP? tôi có được hưởng phụ cấp thu hút đó không? Cám ơn.

Nội dung trả lời:
File đính kèm:

Chuyển trả câu hỏi

Lý do chuyển trả:

Đăng nhập

Tên đăng nhập:
Mật khẩu:

Đổi mật khẩu

Mật khẩu cũ:
Mật khẩu mới:
Nhập lại mật khẩu mới: