(GMT+7)

Chi tiết câu hỏi

Câu hỏi: Thành lập chi nhánh shop mẹ và bé
Người hỏi : Trần Quang Manh     Số điện thoại:      Email:      Địa chỉ:
Ngày hỏi: 04/07/2014 - 14 Giờ 58 phút     Ngày chuyển: 07/07/2014 - 09 Giờ 02 phút

Nội dung câu hỏi:

Hiện công ty chúng tôi đang có trụ sở tại Hà Nội kinh doanh trực tuyến và đã đăng ký với bộ công thương, ngành nghề kinh doanh là shop trực tuyến mẹ và bé ; nay có nhu cầu mở rộng kinh doanh tới Tỉnh Tây Ninh, xin hỏi ban biên tập thủ tục cụ thể hay hướng dẫn nào để chúng tôi có thể mở chi nhánh.


Trả lời câu hỏi
Đơn vị trả lời: Sở Công Thương     
Thời gian trả lời: 11/07/2014 - 10 Giờ 50 phút
Đánh giá câu trả lời:     0 lượt đánh giá

Nội dung câu trả lời:

Nội dung câu hỏi chưa nêu rõ công ty có trụ sở tại Hà Nội (công ty) đã đăng ký với Bộ Công Thương có giới hạn địa lý hoạt động hay không. Tuy nhiên, doanh nghiệp đăng ký hoạt động kinh doanh thương mại điện tử thông thường có phạm vi hoạt động cả nước. Cho nên việc mở chi nhánh tại tỉnh Tây Ninh thì liên hệ với Sở Kế hoạch và Đầu tư Tây Ninh để lập thủ tục theo Luật Doanh nghiệp.   

Trân trọng./.


Lịch sử chỉnh sửa

Chuyển câu hỏi:

 Đơn vị tiếp nhận: Ghi chú:

Thông tin câu hỏi:

 Tiêu đề câu hỏi: Thành lập chi nhánh shop mẹ và bé
 Nội dung câu hỏi:

Hiện công ty chúng tôi đang có trụ sở tại Hà Nội kinh doanh trực tuyến và đã đăng ký với bộ công thương, ngành nghề kinh doanh là shop trực tuyến mẹ và bé ; nay có nhu cầu mở rộng kinh doanh tới Tỉnh Tây Ninh, xin hỏi ban biên tập thủ tục cụ thể hay hướng dẫn nào để chúng tôi có thể mở chi nhánh.

 Lý do từ chối:

Trả lời câu hỏi

Nội dung câu hỏi:

Hiện công ty chúng tôi đang có trụ sở tại Hà Nội kinh doanh trực tuyến và đã đăng ký với bộ công thương, ngành nghề kinh doanh là shop trực tuyến mẹ và bé ; nay có nhu cầu mở rộng kinh doanh tới Tỉnh Tây Ninh, xin hỏi ban biên tập thủ tục cụ thể hay hướng dẫn nào để chúng tôi có thể mở chi nhánh.

Nội dung trả lời:
File đính kèm:

Chuyển trả câu hỏi

Lý do chuyển trả:

Đăng nhập

Tên đăng nhập:
Mật khẩu:

Đổi mật khẩu

Mật khẩu cũ:
Mật khẩu mới:
Nhập lại mật khẩu mới: