(GMT+7)

Chi tiết câu hỏi

Câu hỏi: Nghĩa vụ công an
Người hỏi : Cá nhân     Số điện thoại:      Email: Khachoang234567892005@yahoo.com     Địa chỉ:
Ngày hỏi: 05/07/2014 - 05 Giờ 57 phút     Ngày chuyển: 07/07/2014 - 08 Giờ 59 phút

Nội dung câu hỏi:

Cho em hỏi em có băng đai học vậy sau khi đi nghĩa vụ 3 năm nếu được xét chuyên nghiệp em sẽ mang quân hàm gì và 3 năm nghĩa vụ có được xét là thời gian xét phong quân hàm không ạ ?


Trả lời câu hỏi
Đơn vị trả lời: Công an Tỉnh     
Thời gian trả lời: 17/07/2014 - 11 Giờ 09 phút
Đánh giá câu trả lời:     1 lượt đánh giá

Nội dung câu trả lời:

- Anh/chị nếu có bằng đại học, cao đẳng, trung cấp sẽ được ưu tiên khi xét tuyển vào phục vụ có thời hạn trong Công an nhân dân. Sau khi hết hạn phục vụ nếu anh/chị có bằng đại học, cao đẳng, trung cấp với chuyên ngành phù hợp đáp ứng được nhu cầu công tác, chiến đấu Công an tỉnh và chỉ tiêu của Bộ Công an thì sẽ được ưu tiên khi xét tuyển biên chế.

- Anh/ chị được phong hàm đúng quy định của Bộ Công an.


Lịch sử chỉnh sửa

Chuyển câu hỏi:

 Đơn vị tiếp nhận: Ghi chú:

Thông tin câu hỏi:

 Tiêu đề câu hỏi: Nghĩa vụ công an
 Nội dung câu hỏi:

Cho em hỏi em có băng đai học vậy sau khi đi nghĩa vụ 3 năm nếu được xét chuyên nghiệp em sẽ mang quân hàm gì và 3 năm nghĩa vụ có được xét là thời gian xét phong quân hàm không ạ ?

 Lý do từ chối:

Trả lời câu hỏi

Nội dung câu hỏi:

Cho em hỏi em có băng đai học vậy sau khi đi nghĩa vụ 3 năm nếu được xét chuyên nghiệp em sẽ mang quân hàm gì và 3 năm nghĩa vụ có được xét là thời gian xét phong quân hàm không ạ ?

Nội dung trả lời:
File đính kèm:

Chuyển trả câu hỏi

Lý do chuyển trả:

Đăng nhập

Tên đăng nhập:
Mật khẩu:

Đổi mật khẩu

Mật khẩu cũ:
Mật khẩu mới:
Nhập lại mật khẩu mới: