(GMT+7)

Chi tiết câu hỏi

Câu hỏi: Điều kiện tuyển giáo viên năm hocj 2014-2015
Người hỏi : cá nhân     Số điện thoại: 01695903518     Email:      Địa chỉ: tỉnh nghệ an
Ngày hỏi: 08/07/2014 - 08 Giờ 32 phút     Ngày chuyển: 08/07/2014 - 08 Giờ 45 phút

Nội dung câu hỏi:

Các cô chú ,anh chị cho em được hỏi : em tốt nghiệp Đại học tai chức, có chứng chỉ nghiệp vụ sư pham thi có  đủ điều kiện để tham gia xét tuyển giáo viên năm học 2014-2014 không ạ?


Trả lời câu hỏi
Đơn vị trả lời: Sở Giáo dục và Đào tạo     
Thời gian trả lời: 10/07/2014 - 06 Giờ 31 phút
Đánh giá câu trả lời:     0 lượt đánh giá

Nội dung câu trả lời:

Sở GDĐT trả lời:

- Người muốn được tuyển dụng vào làm giáo viên giảng dạy các trường học phải tốt nghiệp trường sư phạm, nếu tốt nghiệp trường khác thì phải có chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm.

- Hiện nay, Sở GD&ĐT và Phòng GD&ĐT đang xây dựng kế hoạch tuyển dụng viên chức cho năm học 2014-2015. Dự kiến cuối tháng 8/2014 thông tin chi tiết sẽ thông báo cụ thể sau trên các phương tiện thông tin đại chúng.

Có gì chưa rõ e liên hệ Ông Trần Hòa Hiệp - TP. TCCB - ĐT: 0918.743482

Trân trọng./.


Lịch sử chỉnh sửa

Chuyển câu hỏi:

 Đơn vị tiếp nhận: Ghi chú:

Thông tin câu hỏi:

 Tiêu đề câu hỏi: Điều kiện tuyển giáo viên năm hocj 2014-2015
 Nội dung câu hỏi:

Các cô chú ,anh chị cho em được hỏi : em tốt nghiệp Đại học tai chức, có chứng chỉ nghiệp vụ sư pham thi có  đủ điều kiện để tham gia xét tuyển giáo viên năm học 2014-2014 không ạ?

 Lý do từ chối:

Trả lời câu hỏi

Nội dung câu hỏi:

Các cô chú ,anh chị cho em được hỏi : em tốt nghiệp Đại học tai chức, có chứng chỉ nghiệp vụ sư pham thi có  đủ điều kiện để tham gia xét tuyển giáo viên năm học 2014-2014 không ạ?

Nội dung trả lời:
File đính kèm:

Chuyển trả câu hỏi

Lý do chuyển trả:

Đăng nhập

Tên đăng nhập:
Mật khẩu:

Đổi mật khẩu

Mật khẩu cũ:
Mật khẩu mới:
Nhập lại mật khẩu mới: