(GMT+7)

Chi tiết câu hỏi

Câu hỏi: tuyển giáo viên
Người hỏi : cá nhân     Số điện thoại:      Email: tanthem.n@gmail.com     Địa chỉ: tay ninh
Ngày hỏi: 07/07/2014 - 15 Giờ 46 phút     Ngày chuyển: 08/07/2014 - 08 Giờ 41 phút

Nội dung câu hỏi:

xin hỏi: sở gd&dt, tốt nghiệp cao đẳng nghề, có chứng chỉ dạy nghề. Thì có thể làm việc hay dạy ở trường trung học cơ sở không.? xin cảm ơn.!


Trả lời câu hỏi
Đơn vị trả lời: Sở Giáo dục và Đào tạo     
Thời gian trả lời: 10/07/2014 - 06 Giờ 29 phút
Đánh giá câu trả lời:     0 lượt đánh giá

Nội dung câu trả lời:

Sở Giáo dục và Đào tạo trả lời:

Bạn cần liên hệ với Phòng TCCB: Ông Trần Hòa Hiệp: 0918743482 -  0977656720 để trả lời./.

Trân trọng


Lịch sử chỉnh sửa

Chuyển câu hỏi:

 Đơn vị tiếp nhận: Ghi chú:

Thông tin câu hỏi:

 Tiêu đề câu hỏi: tuyển giáo viên
 Nội dung câu hỏi:

xin hỏi: sở gd&dt, tốt nghiệp cao đẳng nghề, có chứng chỉ dạy nghề. Thì có thể làm việc hay dạy ở trường trung học cơ sở không.? xin cảm ơn.!

 Lý do từ chối:

Trả lời câu hỏi

Nội dung câu hỏi:

xin hỏi: sở gd&dt, tốt nghiệp cao đẳng nghề, có chứng chỉ dạy nghề. Thì có thể làm việc hay dạy ở trường trung học cơ sở không.? xin cảm ơn.!

Nội dung trả lời:
File đính kèm:

Chuyển trả câu hỏi

Lý do chuyển trả:

Đăng nhập

Tên đăng nhập:
Mật khẩu:

Đổi mật khẩu

Mật khẩu cũ:
Mật khẩu mới:
Nhập lại mật khẩu mới: