(GMT+7)

Chi tiết câu hỏi

Câu hỏi: THI ĐUA
Người hỏi : CÁ NHÂN     Số điện thoại:      Email:      Địa chỉ:
Ngày hỏi: 07/07/2014 - 22 Giờ 40 phút     Ngày chuyển: 08/07/2014 - 08 Giờ 45 phút

Nội dung câu hỏi:

Hiện nay bảng điểm thi đua của từng trường THCS khác nhau? Em xin hỏi có dựa vào đâu để ra bảng điểm thi đua không? Vì thực tế tại Trường THCS Long Khánh-Bến Cầu, nếu ai đăng ký hội giảng sẽ được ưu tiên tất cả, mặc dù là lề mề hồ sơ, vào trể, ra sớm, nhưng cũng được ưu tiên tất. Còn nếu không đăng ký hội giảng, mọi mặc phấn đấu tốt cả nhưng nếu không hội giảng mặc dù điểm lớn vẫn phải nằm sau giáo viên hội giảng, hỏi thì hiệu trưởng nói lấy quyền hiệu trưởng để quyết. Kề cả kết quả bồi dưỡng thường xuyên, em cũng học tốt như mọi người, nhưng do không hội giảng nên được xếp loại khá, còn giáo viên lề mề, có hội giảng vẫn được xếp kết quả BDTX loại Tốt. Nên em hỏi có dựa vào đâu để ra bảng điểm thi đua cho trường không? dựa vào đâu mà xếp loại BDTX như vậy? Em Xin cám ơn.


Trả lời câu hỏi
Đơn vị trả lời: Sở Giáo dục và Đào tạo     
Thời gian trả lời: 10/07/2014 - 06 Giờ 36 phút
Đánh giá câu trả lời:     0 lượt đánh giá

Nội dung câu trả lời:

Sở Giáo dục và Đào tạo trả lời:

- Tiêu chí thi đua phải đạt: hội giảng + hồ sơ và các tiêu chí của GV Trung học...

- Có gì chưa rõ bạn liên hệ Ông Phạm Đìng Tứ - Phụ trách TĐKT- ĐT: 01227796178 để cung cấp tiêu chuẩn thi đua.

Trân trọng./.


Lịch sử chỉnh sửa

Chuyển câu hỏi:

 Đơn vị tiếp nhận: Ghi chú:

Thông tin câu hỏi:

 Tiêu đề câu hỏi: THI ĐUA
 Nội dung câu hỏi:

Hiện nay bảng điểm thi đua của từng trường THCS khác nhau? Em xin hỏi có dựa vào đâu để ra bảng điểm thi đua không? Vì thực tế tại Trường THCS Long Khánh-Bến Cầu, nếu ai đăng ký hội giảng sẽ được ưu tiên tất cả, mặc dù là lề mề hồ sơ, vào trể, ra sớm, nhưng cũng được ưu tiên tất. Còn nếu không đăng ký hội giảng, mọi mặc phấn đấu tốt cả nhưng nếu không hội giảng mặc dù điểm lớn vẫn phải nằm sau giáo viên hội giảng, hỏi thì hiệu trưởng nói lấy quyền hiệu trưởng để quyết. Kề cả kết quả bồi dưỡng thường xuyên, em cũng học tốt như mọi người, nhưng do không hội giảng nên được xếp loại khá, còn giáo viên lề mề, có hội giảng vẫn được xếp kết quả BDTX loại Tốt. Nên em hỏi có dựa vào đâu để ra bảng điểm thi đua cho trường không? dựa vào đâu mà xếp loại BDTX như vậy? Em Xin cám ơn.

 Lý do từ chối:

Trả lời câu hỏi

Nội dung câu hỏi:

Hiện nay bảng điểm thi đua của từng trường THCS khác nhau? Em xin hỏi có dựa vào đâu để ra bảng điểm thi đua không? Vì thực tế tại Trường THCS Long Khánh-Bến Cầu, nếu ai đăng ký hội giảng sẽ được ưu tiên tất cả, mặc dù là lề mề hồ sơ, vào trể, ra sớm, nhưng cũng được ưu tiên tất. Còn nếu không đăng ký hội giảng, mọi mặc phấn đấu tốt cả nhưng nếu không hội giảng mặc dù điểm lớn vẫn phải nằm sau giáo viên hội giảng, hỏi thì hiệu trưởng nói lấy quyền hiệu trưởng để quyết. Kề cả kết quả bồi dưỡng thường xuyên, em cũng học tốt như mọi người, nhưng do không hội giảng nên được xếp loại khá, còn giáo viên lề mề, có hội giảng vẫn được xếp kết quả BDTX loại Tốt. Nên em hỏi có dựa vào đâu để ra bảng điểm thi đua cho trường không? dựa vào đâu mà xếp loại BDTX như vậy? Em Xin cám ơn.

Nội dung trả lời:
File đính kèm:

Chuyển trả câu hỏi

Lý do chuyển trả:

Đăng nhập

Tên đăng nhập:
Mật khẩu:

Đổi mật khẩu

Mật khẩu cũ:
Mật khẩu mới:
Nhập lại mật khẩu mới: