(GMT+7)

Chi tiết câu hỏi

Câu hỏi: Hỏi UBND huyện Tân Châu
Người hỏi : Cá nhân     Số điện thoại:      Email:      Địa chỉ:
Ngày hỏi: 08/07/2014 - 10 Giờ 10 phút     Ngày chuyển: 09/07/2014 - 10 Giờ 17 phút

Nội dung câu hỏi:

Xin hỏi UBND huyện Tân Châu:

Tại cổng chính của UBND huyện Tân Châu có gắn dòng chữ "xuống xe dẫn bộ", tôi thấy người ra vào cổng chính đã phần là nười dân vào liên hệ mới xuống xe dẫn bộ cả, đặc biệt là CBCC không thấy thực hiện. Vậy nếu bản hiệu đó không có tác dụng gì sao không gỡ bỏ.


Trả lời câu hỏi
Đơn vị trả lời: UBND huyện Tân Châu     
Thời gian trả lời: 17/07/2014 - 16 Giờ 44 phút
Đánh giá câu trả lời:     0 lượt đánh giá

Nội dung câu trả lời:

Trước hết UBND huyện xin cám ơn và ghi nhận góp ý của Ông (bà). UBND huyện đã có văn bản chỉ đạo thực hiện nghiêm túc việc chấp hành thực hiện Nội quy Trụ sở cơ quan HĐND-UBND huyện Tân Châu.

Trân trọng./.


Lịch sử chỉnh sửa

Chuyển câu hỏi:

 Đơn vị tiếp nhận: Ghi chú:

Thông tin câu hỏi:

 Tiêu đề câu hỏi: Hỏi UBND huyện Tân Châu
 Nội dung câu hỏi:

Xin hỏi UBND huyện Tân Châu:

Tại cổng chính của UBND huyện Tân Châu có gắn dòng chữ "xuống xe dẫn bộ", tôi thấy người ra vào cổng chính đã phần là nười dân vào liên hệ mới xuống xe dẫn bộ cả, đặc biệt là CBCC không thấy thực hiện. Vậy nếu bản hiệu đó không có tác dụng gì sao không gỡ bỏ.

 Lý do từ chối:

Trả lời câu hỏi

Nội dung câu hỏi:

Xin hỏi UBND huyện Tân Châu:

Tại cổng chính của UBND huyện Tân Châu có gắn dòng chữ "xuống xe dẫn bộ", tôi thấy người ra vào cổng chính đã phần là nười dân vào liên hệ mới xuống xe dẫn bộ cả, đặc biệt là CBCC không thấy thực hiện. Vậy nếu bản hiệu đó không có tác dụng gì sao không gỡ bỏ.

Nội dung trả lời:
File đính kèm:

Chuyển trả câu hỏi

Lý do chuyển trả:

Đăng nhập

Tên đăng nhập:
Mật khẩu:

Đổi mật khẩu

Mật khẩu cũ:
Mật khẩu mới:
Nhập lại mật khẩu mới: