(GMT+7)

Chi tiết câu hỏi

Câu hỏi: Mong Cong an tinh TN vao cuoc xac minh
Người hỏi : Do Hong Quan     Số điện thoại: 0942777731     Email: pvdoquang@gmail.com     Địa chỉ:
Ngày hỏi: 08/07/2014 - 15 Giờ 43 phút     Ngày chuyển: 09/07/2014 - 11 Giờ 03 phút

Nội dung câu hỏi:

Qua 03 bai viet ve Cay mía, bai moi nhat: Nguoi trong mía khon don
(http://s.cafef.vn/SBT-138169/tay-ninh-bi-cong-ty-mia-duong-ep-gia-nguoi-trong-mia-khon-don.chn).
Rat mong UBND tinh Tay Ninh xem xet, chi dao de ba con nong dan khong
buc xuc ve hanh vi cua Cty Bourbon. Cam on!


Tran trong

Hong Quan: 0942777731


Trả lời câu hỏi
Đơn vị trả lời: VP UBND Tỉnh     
Thời gian trả lời: 17/07/2014 - 16 Giờ 57 phút
Đánh giá câu trả lời:     0 lượt đánh giá

Nội dung câu trả lời:

Xin trả lời câu hỏi của anh/ chị như sau: 

Qua nghiên cứu, Uỷ ban Nhân dân tỉnh đã giao Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn phối hợp với Công ty Cổ phần Mía đường Thành Thành Công Tây Ninh trả lời cho Ban Biên tập Quý báo và Phóng viên Hồng Quân tại văn bản số 276/2014/CV/TTCS ngày 08/7/2014.

Trân trọng.


Lịch sử chỉnh sửa

Chuyển câu hỏi:

 Đơn vị tiếp nhận: Ghi chú:

Thông tin câu hỏi:

 Tiêu đề câu hỏi: Mong Cong an tinh TN vao cuoc xac minh
 Nội dung câu hỏi:

Qua 03 bai viet ve Cay mía, bai moi nhat: Nguoi trong mía khon don
(http://s.cafef.vn/SBT-138169/tay-ninh-bi-cong-ty-mia-duong-ep-gia-nguoi-trong-mia-khon-don.chn).
Rat mong UBND tinh Tay Ninh xem xet, chi dao de ba con nong dan khong
buc xuc ve hanh vi cua Cty Bourbon. Cam on!


Tran trong

Hong Quan: 0942777731

 Lý do từ chối:

Trả lời câu hỏi

Nội dung câu hỏi:

Qua 03 bai viet ve Cay mía, bai moi nhat: Nguoi trong mía khon don
(http://s.cafef.vn/SBT-138169/tay-ninh-bi-cong-ty-mia-duong-ep-gia-nguoi-trong-mia-khon-don.chn).
Rat mong UBND tinh Tay Ninh xem xet, chi dao de ba con nong dan khong
buc xuc ve hanh vi cua Cty Bourbon. Cam on!


Tran trong

Hong Quan: 0942777731

Nội dung trả lời:
File đính kèm:

Chuyển trả câu hỏi

Lý do chuyển trả:

Đăng nhập

Tên đăng nhập:
Mật khẩu:

Đổi mật khẩu

Mật khẩu cũ:
Mật khẩu mới:
Nhập lại mật khẩu mới: