(GMT+7)

Chi tiết câu hỏi

Câu hỏi: Các loại thuế hộ kinh doanh nhà trọ
Người hỏi : Cá nhân     Số điện thoại:      Email: tri     Địa chỉ: Phước Đông, Gò Dầu, Tậy Ninh
Ngày hỏi: 08/07/2014 - 20 Giờ 13 phút     Ngày chuyển: 09/07/2014 - 11 Giờ 04 phút

Nội dung câu hỏi:

Tôi có đứng tên 10 căn phòng trọ tại xã Phước Đông, cho tôi hỏi:

Các loại thuế phải đóng khi kinh doanh nhà trọ? (Môn bài, GTGT, TNCN và gì nữa?) Cách tính thuế như thế nào?

Theo Nghị định 204/2013 (Thông tư 187/2013/TT-BTC), các hộ kinh doanh nhà trọ cho công nhân được miển thuế GTGT, TNCN; Vậy tôi phải làm gì để được hưởng quyền lợi này? Các bước cần phải làm?


Trả lời câu hỏi
Đơn vị trả lời: UBND huyện Gò Dầu     
Thời gian trả lời: 25/07/2014 - 10 Giờ 51 phút
Đánh giá câu trả lời:     2 lượt đánh giá

Nội dung câu trả lời:

UBND huyện Gò Dầu trả lời ông, bà như sau:

1. Các loại thuế phải đóng và phương pháp tính thuế đối với kinh doanh nhà trọ theo phương pháp khoán:

a. Các loại thuế phải đóng gồm:

- Thuế môn bài.

- Thuế giá trị gia tăng (nếu có doanh thu > 100 triệu đồng/năm).

- Thuế thu nhập cá nhân (nếu thu nhập chịu thuế >9 triệu đồng/tháng).

b. Phương pháp tính thuế:

- Thuế môn bài: Tuỳ theo thu nhập hàng tháng mà cơ sở kinh doanh nộp thuế theo bậc môn bài tương ứng.

- Thuế giá trị gia tăng: Doanh thu x Thuế suất.

- Thuế thu nhập cá nhân: Doanh thu x Tỷ lệ thu nhập chịu thuế x Thuế suất.

2. Về chính sách ưu đãi và điều kiện áp dụng chính sách ưu đãi nhà trọ công nhân:

a. Chính sách ưu đãi:

Căn cứ khoản 1, Điều 4, Nghị định số 204/2013/NĐ-CP ngày 05/12/2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Nghị quyết của Quốc hội về một số giải pháp thực hiện ngân sách năm 2013-2014.

Khoản 1, Điều 4 quy định "Miễn thuế khoán (thuế GTGT, thuế TNCN) và thuế TNDN năm 2013 và 2014 đối với hộ, cá nhân kinh doanh nhà trọ, phòng trọ, phòng cho thuê đối với công nhân, người lao động, sinh viên, học sinh; hộ, cá nhân chăm sóc trong giữ trẻ, hộ cá nhân cung ứng suất ăn ca cho công nhân"

b. Điều kiện áp dụng chính sách ưu đãi:

Hộ, cá nhân kinh doanh thuộc diện miễn thuế theo quy định tại khoản 1, Điều 4 nói trên phải đảm bảo các điều kiện sau:

- Thuộc đối tượng nộp thuế theo phương pháp khoán.

- Cam kết giữ ổn định mức giá cho thuê nhà trọ, phòng trọ, giá chăm sóc trông giữ trẻ, giá cung ứng suất ăn ca trong năm 2013 và 2014 không cao hơn mức giá tháng 12 năm trước liền kề. Trường hợp hộ, cá nhân kinh doanh bắt đầu hoạt động kinh doanh từ năm 2013, 2014 thì mức giá cho thuê nhà trọ, phòng trọ, giá chăm sóc trông giữ trẻ và giá cung ứng suất ăn ca không được cao hơn mức giá đã thực hiện tháng 12 năm trước liền kề của hộ, cá nhân kinh doanh cùng ngành nghề, cùng địa bàn đã hoạt động từ trước năm 2013.

- Niêm yết công khai giá cho thuê nhà trọ, phòng trọ, giá chăm sóc trông giữ trẻ và giá cung ứng suất ăn ca tại trụ sở kinh doanh và thông báo cho chính quyền xã, phường nơi kinh doanh và cơ quan thuế quản lý trực tiếp biết về việc đã thực hiện mức giá không cao hơn mức giá tháng 12 năm trước liền kề từ ngày 01/01/2013.

Trên đây là nội dung trả lời của UBND huyện Gò Dầu.

Nếu còn vấn đề gì chưa rõ, vướng mắc, ông (bà) vui lòng liên hệ trực tiếp Chi cục Thuế huyện Gò Dầu, sđt: 066.2215338 để được giải quyết.

Trân trọng kính chào.


Lịch sử chỉnh sửa

Chuyển câu hỏi:

 Đơn vị tiếp nhận: Ghi chú:

Thông tin câu hỏi:

 Tiêu đề câu hỏi: Các loại thuế hộ kinh doanh nhà trọ
 Nội dung câu hỏi:

Tôi có đứng tên 10 căn phòng trọ tại xã Phước Đông, cho tôi hỏi:

Các loại thuế phải đóng khi kinh doanh nhà trọ? (Môn bài, GTGT, TNCN và gì nữa?) Cách tính thuế như thế nào?

Theo Nghị định 204/2013 (Thông tư 187/2013/TT-BTC), các hộ kinh doanh nhà trọ cho công nhân được miển thuế GTGT, TNCN; Vậy tôi phải làm gì để được hưởng quyền lợi này? Các bước cần phải làm?

 Lý do từ chối:

Trả lời câu hỏi

Nội dung câu hỏi:

Tôi có đứng tên 10 căn phòng trọ tại xã Phước Đông, cho tôi hỏi:

Các loại thuế phải đóng khi kinh doanh nhà trọ? (Môn bài, GTGT, TNCN và gì nữa?) Cách tính thuế như thế nào?

Theo Nghị định 204/2013 (Thông tư 187/2013/TT-BTC), các hộ kinh doanh nhà trọ cho công nhân được miển thuế GTGT, TNCN; Vậy tôi phải làm gì để được hưởng quyền lợi này? Các bước cần phải làm?

Nội dung trả lời:
File đính kèm:

Chuyển trả câu hỏi

Lý do chuyển trả:

Đăng nhập

Tên đăng nhập:
Mật khẩu:

Đổi mật khẩu

Mật khẩu cũ:
Mật khẩu mới:
Nhập lại mật khẩu mới: