(GMT+7)

Chi tiết câu hỏi

Câu hỏi: Kinh doanh thiết bị phòng cháy chữa cháy
Người hỏi : Lê Văn Hệ     Số điện thoại:      Email:      Địa chỉ:
Ngày hỏi: 02/01/2020 - 09 Giờ 48 phút     Ngày chuyển: 02/01/2020 - 10 Giờ 00 phút

Nội dung câu hỏi:

Chúng tôi là hộ kinh doanh cá thể, muốn chuyển sang mô hình công ty lĩnh vực thiết bị phòng cháy chữa cháy, ví dụ như: thiết bị báo cháy, bình chữa cháy, đèn exit, đầu báo cháy…Ngoài ra chúng tôi muốn trực tiếp thi công các công trình pccc. Tôi có tham khảo thì thấy phải xin giấy bên cục pccc, vậy tôi xin hỏi thủ tục cụ thể như thế nào và các giấy tờ, điều kiện cần thiết để xin cấp phép là gì?


Chuyển câu hỏi:

 Đơn vị tiếp nhận: Ghi chú:

Thông tin câu hỏi:

 Tiêu đề câu hỏi: Kinh doanh thiết bị phòng cháy chữa cháy
 Nội dung câu hỏi:

Chúng tôi là hộ kinh doanh cá thể, muốn chuyển sang mô hình công ty lĩnh vực thiết bị phòng cháy chữa cháy, ví dụ như: thiết bị báo cháy, bình chữa cháy, đèn exit, đầu báo cháy…Ngoài ra chúng tôi muốn trực tiếp thi công các công trình pccc. Tôi có tham khảo thì thấy phải xin giấy bên cục pccc, vậy tôi xin hỏi thủ tục cụ thể như thế nào và các giấy tờ, điều kiện cần thiết để xin cấp phép là gì?

 Lý do từ chối:

Trả lời câu hỏi

Nội dung câu hỏi:

Chúng tôi là hộ kinh doanh cá thể, muốn chuyển sang mô hình công ty lĩnh vực thiết bị phòng cháy chữa cháy, ví dụ như: thiết bị báo cháy, bình chữa cháy, đèn exit, đầu báo cháy…Ngoài ra chúng tôi muốn trực tiếp thi công các công trình pccc. Tôi có tham khảo thì thấy phải xin giấy bên cục pccc, vậy tôi xin hỏi thủ tục cụ thể như thế nào và các giấy tờ, điều kiện cần thiết để xin cấp phép là gì?

Nội dung trả lời:
File đính kèm:

Chuyển trả câu hỏi

Lý do chuyển trả:

Đăng nhập

Tên đăng nhập:
Mật khẩu:

Đổi mật khẩu

Mật khẩu cũ:
Mật khẩu mới:
Nhập lại mật khẩu mới: