(GMT+7)

Chi tiết câu hỏi

Câu hỏi: Phản ánh quyết định số 15/2019-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh về việc tách thửa
Người hỏi : Cử tri     Số điện thoại:      Email:      Địa chỉ: Huyện Tân Châu, tỉnh Tây Ninh
Ngày hỏi: 28/08/2019 - 15 Giờ 28 phút     Ngày chuyển: 28/08/2019 - 17 Giờ 59 phút

Nội dung câu hỏi:

Kính gửi ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh.

Quyết định số 15/2019-UBND tỉnh Tây Ninh về việc tách thửa có rất nhiều điểm khó hiểu, chưa rõ. Đề nghị Ủy ban nhân dân tình Tây Ninh nói rõ để người dân có thể giải quyết được hồ sơ tách thửa dễ dàng hơn.

Nộp hồ sơ vào phòng kinh tế hạ tầng hay văn phòng đăng ký đất đai của chi nhánh huyện mà diện tích trên 2000m2 thì không giải quyết. Yêu cầu người dân phải lên sở xây dựng làm thủ tục. Người dân rất khó khăn trong việc tách thửa. Tặng cho, thừa kế cho con cái cũng rất khó làm. Đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh xem lại


Đính kèmFile đính kèm
Trả lời câu hỏi
Đơn vị trả lời: Sở Xây dựng     (Đã được chỉnh sửa)
Thời gian trả lời: 31/08/2019 - 05 Giờ 50 phút
Đánh giá câu trả lời:     4 lượt đánh giá

Nội dung câu trả lời:

Sở Xây dựng trả lời câu hỏi trên như sau:

- Ở câu hỏi này chưa nói rõ điểm “khó hiểu, chưa rõ” nên chưa thể trả lời được.

- Sở Xây dựng đã ban hành Hướng dẫn số 1313/HD-SXD ngày 06/6/2019: Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố tổ chức tiếp nhận bản vẽ tổng mặt bằng; quyết định, phân công cơ quan đầu mối tiếp nhận bản vẽ tổng mặt bằng, lấy ý kiến về bản vẽ tổng mặt bằng và trình phê duyệt bản vẽ tổng mặt bằng theo tình hình, điều kiện thực tế tại địa phương; công bố, công khai trình tự để tổ chức, hộ gia đình, cá nhân có liên quan đến việc tách thửa đất thực hiện.


Lịch sử chỉnh sửa

Chuyển câu hỏi:

 Đơn vị tiếp nhận: Ghi chú:

Thông tin câu hỏi:

 Tiêu đề câu hỏi: Phản ánh quyết định số 15/2019-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh về việc tách thửa
 Nội dung câu hỏi:

Kính gửi ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh.

Quyết định số 15/2019-UBND tỉnh Tây Ninh về việc tách thửa có rất nhiều điểm khó hiểu, chưa rõ. Đề nghị Ủy ban nhân dân tình Tây Ninh nói rõ để người dân có thể giải quyết được hồ sơ tách thửa dễ dàng hơn.

Nộp hồ sơ vào phòng kinh tế hạ tầng hay văn phòng đăng ký đất đai của chi nhánh huyện mà diện tích trên 2000m2 thì không giải quyết. Yêu cầu người dân phải lên sở xây dựng làm thủ tục. Người dân rất khó khăn trong việc tách thửa. Tặng cho, thừa kế cho con cái cũng rất khó làm. Đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh xem lại

 Lý do từ chối:

Trả lời câu hỏi

Nội dung câu hỏi:

Kính gửi ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh.

Quyết định số 15/2019-UBND tỉnh Tây Ninh về việc tách thửa có rất nhiều điểm khó hiểu, chưa rõ. Đề nghị Ủy ban nhân dân tình Tây Ninh nói rõ để người dân có thể giải quyết được hồ sơ tách thửa dễ dàng hơn.

Nộp hồ sơ vào phòng kinh tế hạ tầng hay văn phòng đăng ký đất đai của chi nhánh huyện mà diện tích trên 2000m2 thì không giải quyết. Yêu cầu người dân phải lên sở xây dựng làm thủ tục. Người dân rất khó khăn trong việc tách thửa. Tặng cho, thừa kế cho con cái cũng rất khó làm. Đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh xem lại

Nội dung trả lời:
File đính kèm:

Chuyển trả câu hỏi

Lý do chuyển trả:

Đăng nhập

Tên đăng nhập:
Mật khẩu:

Đổi mật khẩu

Mật khẩu cũ:
Mật khẩu mới:
Nhập lại mật khẩu mới: