(GMT+7)

Chi tiết câu hỏi

Câu hỏi: hiệu lực hoặc có văn bản thay thế
Người hỏi : Nguyễn Cao Hùng     Số điện thoại: 0918221086     Email:      Địa chỉ: 36 đường Lý thường kiệt, xã Hiệp tân, Hòa Thành, Tây Ninh
Ngày hỏi: 22/07/2019 - 09 Giờ 00 phút     Ngày chuyển: 22/07/2019 - 09 Giờ 08 phút

Nội dung câu hỏi:

xin cho hỏi quyết định số 400/2000/QĐ-UB ngày 26/10/2000 về việc ban hành quy định trình tự, thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở tại đô thị và nông thôn trên địa bàn tỉnh Tây Ninh còn hiệu lực hay có văn bản nào thay thế không?


Trả lời câu hỏi
Đơn vị trả lời: Sở Tài nguyên và Môi trường     
Thời gian trả lời: 26/07/2019 - 16 Giờ 54 phút
Đánh giá câu trả lời:     1 lượt đánh giá

Nội dung câu trả lời:

Sở Tài nguyên và Môi trường xin trả lời câu hỏi như sau:

Quyết định số 400/2000/QĐ-UB không còn hiệu lực thay bằng Quyết định 330/QĐ-UBND ngày 01/02/2019 (có kèm Quyết định)

Trân trọng./.


Đính kèmFile đính kèm

Lịch sử chỉnh sửa

Chuyển câu hỏi:

 Đơn vị tiếp nhận: Ghi chú:

Thông tin câu hỏi:

 Tiêu đề câu hỏi: hiệu lực hoặc có văn bản thay thế
 Nội dung câu hỏi:

xin cho hỏi quyết định số 400/2000/QĐ-UB ngày 26/10/2000 về việc ban hành quy định trình tự, thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở tại đô thị và nông thôn trên địa bàn tỉnh Tây Ninh còn hiệu lực hay có văn bản nào thay thế không?

 Lý do từ chối:

Trả lời câu hỏi

Nội dung câu hỏi:

xin cho hỏi quyết định số 400/2000/QĐ-UB ngày 26/10/2000 về việc ban hành quy định trình tự, thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở tại đô thị và nông thôn trên địa bàn tỉnh Tây Ninh còn hiệu lực hay có văn bản nào thay thế không?

Nội dung trả lời:
File đính kèm:

Chuyển trả câu hỏi

Lý do chuyển trả:

Đăng nhập

Tên đăng nhập:
Mật khẩu:

Đổi mật khẩu

Mật khẩu cũ:
Mật khẩu mới:
Nhập lại mật khẩu mới: