(GMT+7)

Chi tiết câu hỏi

Câu hỏi: Huyện Dương Minh Châu rất ít trả lời
Người hỏi : Phạm Đức     Số điện thoại:      Email:      Địa chỉ:
Ngày hỏi: 19/07/2019 - 23 Giờ 20 phút     Ngày chuyển: 22/07/2019 - 08 Giờ 22 phút

Nội dung câu hỏi:

Huyện Dương Minh Châu rất ít trả lời câu hỏi mà người dân đặt ra trên cổng hỏi đáp. Xin cho biết lí do và chế tài?


Trả lời câu hỏi
Đơn vị trả lời: Ban quản trị hệ thống hỏi đáp trực tuyến     
Thời gian trả lời: 01/08/2019 - 09 Giờ 50 phút
Đánh giá câu trả lời:     0 lượt đánh giá

Nội dung câu trả lời:

Cổng hỏi đáp trực tuyến thực hiện theo Quyết định số 39/2016/QĐ-UBND ngày 25/10/2016 của UBND tỉnh về ban hành quy chế, vận hành và sử dụng Hệ thống Hỏi đáp trực tuyến tỉnh Tây Ninh.

Đơn vị trả lời câu hỏi trên Hệ thống là cơ sở chấm điểm thi đua cuối năm của các đơn vị.

Trân trọng./.


Lịch sử chỉnh sửa

Chuyển câu hỏi:

 Đơn vị tiếp nhận: Ghi chú:

Thông tin câu hỏi:

 Tiêu đề câu hỏi: Huyện Dương Minh Châu rất ít trả lời
 Nội dung câu hỏi:

Huyện Dương Minh Châu rất ít trả lời câu hỏi mà người dân đặt ra trên cổng hỏi đáp. Xin cho biết lí do và chế tài?

 Lý do từ chối:

Trả lời câu hỏi

Nội dung câu hỏi:

Huyện Dương Minh Châu rất ít trả lời câu hỏi mà người dân đặt ra trên cổng hỏi đáp. Xin cho biết lí do và chế tài?

Nội dung trả lời:
File đính kèm:

Chuyển trả câu hỏi

Lý do chuyển trả:

Đăng nhập

Tên đăng nhập:
Mật khẩu:

Đổi mật khẩu

Mật khẩu cũ:
Mật khẩu mới:
Nhập lại mật khẩu mới: