(GMT+7)

Chi tiết câu hỏi

Câu hỏi: Cải cách lại cổng hỏi đáp
Người hỏi : cử tri     Số điện thoại:      Email:      Địa chỉ:
Ngày hỏi: 17/07/2019 - 22 Giờ 15 phút     Ngày chuyển: 18/07/2019 - 07 Giờ 34 phút

Nội dung câu hỏi:

Cổng hỏi đáp sau thời gian hoạt động, bị người dân phản ánh, bức xúc vì cách điều phối câu hỏi chưa hợp lý.

Chậm cập nhật

Chậm chuyển

Hay đưa vào vi phạm


Trả lời câu hỏi
Đơn vị trả lời: Ban quản trị hệ thống hỏi đáp trực tuyến     
Thời gian trả lời: 18/07/2019 - 07 Giờ 42 phút
Đánh giá câu trả lời:     6 lượt đánh giá

Nội dung câu trả lời:

Về câu hỏi của ông/bà, BQT hệ thống đã rà soát và đã xác minh, phản ánh của ông/bà cần cung cấp cơ sở thông tin, trường hợp phản ánh không đúng, đơn vị điều phối sẽ chuyển sang câu hỏi vi phạm. Đa số câu hỏi của người dân có liên quan đến nội dung trả lời của đơn vị chức năng đều được đơn vị luân chuyển chuyển cho ngành chức năng trả lời đúng quy định.

Ngoài ra, theo Quyết định số 39/2016/QĐ-UBND ngày 25/10/2016 của UBND tỉnh về ban hành quy chế, vận hành và sử dụng Hệ thống Hỏi đáp trực tuyến tỉnh Tây Ninh thì ý kiến trả lời của Cơ quan nhà nước trên Hệ thống hỏi đáp trực tuyến nhằm phổ biến, hướng dẫn các văn bản,  quy định của nhà nước, không phải là cơ sở pháp lý để giải quyết các quan hệ dân sự.

Trường hợp các câu hỏi không thuộc phạm vi của Cổng hỏi đáp trực tuyến sẽ đưa vào vi phạm.

BQT Cổng hỏi đáp trả lời cho ông/bà được biết./.


Lịch sử chỉnh sửa

Chuyển câu hỏi:

 Đơn vị tiếp nhận: Ghi chú:

Thông tin câu hỏi:

 Tiêu đề câu hỏi: Cải cách lại cổng hỏi đáp
 Nội dung câu hỏi:

Cổng hỏi đáp sau thời gian hoạt động, bị người dân phản ánh, bức xúc vì cách điều phối câu hỏi chưa hợp lý.

Chậm cập nhật

Chậm chuyển

Hay đưa vào vi phạm

 Lý do từ chối:

Trả lời câu hỏi

Nội dung câu hỏi:

Cổng hỏi đáp sau thời gian hoạt động, bị người dân phản ánh, bức xúc vì cách điều phối câu hỏi chưa hợp lý.

Chậm cập nhật

Chậm chuyển

Hay đưa vào vi phạm

Nội dung trả lời:
File đính kèm:

Chuyển trả câu hỏi

Lý do chuyển trả:

Đăng nhập

Tên đăng nhập:
Mật khẩu:

Đổi mật khẩu

Mật khẩu cũ:
Mật khẩu mới:
Nhập lại mật khẩu mới: