(GMT+7)

Chi tiết câu hỏi

Câu hỏi: Xin được học lớp 1
Người hỏi : Người dân     Số điện thoại:      Email:      Địa chỉ: Phước Đông
Ngày hỏi: 17/07/2019 - 11 Giờ 23 phút     Ngày chuyển: 17/07/2019 - 15 Giờ 11 phút

Nội dung câu hỏi:

Kính gửi: Cổng thông tin điện tử

Tôi có cháu đến tuổi vào lớp 1. Hiện mẹ nó làm Khu công nghiệp Phước Đông. Tôi ở phước dức B muốn xin cho cháu vào học trường Phước Đức vạy có được không?. Do mẹ nó giao cho tôi nuôi từ nhỏ ở nhà tôi tại Phước Đức. Nhưng khi vào trường Phước Đức thì không nhận . Liên hệ với trường Thì hẹn 15 tây tháng 7 nhưng vô trường không nhận lại hẹn nữa. Tôi sợ không biết có nhận không mà cứ hẹn hoài đễ năm học sắp đến gần mà cháu không được học. Nhờ công thông tin chuyễn câu hỏi giúp tôi. Cảm ơn.


Trả lời câu hỏi
Đơn vị trả lời: UBND huyện Gò Dầu     (Đã được chỉnh sửa)
Thời gian trả lời: 25/07/2019 - 15 Giờ 40 phút
Đánh giá câu trả lời:     0 lượt đánh giá

Nội dung câu trả lời:

UBND huyện Gò Dầu trả lời ông (bà) như sau:

Qua ý kiến phản ánh, UBND huyện đã yêu cầu Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo huyện trực tiếp kiểm tra, giải quyết nội dung phản ánh nói trên, kết quả kiểm

Đối với trường hợp này, Ông (Bà) phải đến UBND xã Phước Đông xác nhận có nuôi cháu từ nhỏ hoặc xác nhận có cháu tạm trú tại nhà Ông (bà) thì sẽ được tuyển sinh vào Trường Tiểu học Phước Đức.

Nếu có khó khăn, ông (bà) vui lòng liên hệ Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện, số điện thoại: 02763.853.119 để được hướng dẫn.

Trên đây là kết quả xử lý phản ánh, kiến UBND huyện Gò Dầu xin trả lời để ông (bà) biết.

Trân trọng./.

 


Lịch sử chỉnh sửa

Chuyển câu hỏi:

 Đơn vị tiếp nhận: Ghi chú:

Thông tin câu hỏi:

 Tiêu đề câu hỏi: Xin được học lớp 1
 Nội dung câu hỏi:

Kính gửi: Cổng thông tin điện tử

Tôi có cháu đến tuổi vào lớp 1. Hiện mẹ nó làm Khu công nghiệp Phước Đông. Tôi ở phước dức B muốn xin cho cháu vào học trường Phước Đức vạy có được không?. Do mẹ nó giao cho tôi nuôi từ nhỏ ở nhà tôi tại Phước Đức. Nhưng khi vào trường Phước Đức thì không nhận . Liên hệ với trường Thì hẹn 15 tây tháng 7 nhưng vô trường không nhận lại hẹn nữa. Tôi sợ không biết có nhận không mà cứ hẹn hoài đễ năm học sắp đến gần mà cháu không được học. Nhờ công thông tin chuyễn câu hỏi giúp tôi. Cảm ơn.

 Lý do từ chối:

Trả lời câu hỏi

Nội dung câu hỏi:

Kính gửi: Cổng thông tin điện tử

Tôi có cháu đến tuổi vào lớp 1. Hiện mẹ nó làm Khu công nghiệp Phước Đông. Tôi ở phước dức B muốn xin cho cháu vào học trường Phước Đức vạy có được không?. Do mẹ nó giao cho tôi nuôi từ nhỏ ở nhà tôi tại Phước Đức. Nhưng khi vào trường Phước Đức thì không nhận . Liên hệ với trường Thì hẹn 15 tây tháng 7 nhưng vô trường không nhận lại hẹn nữa. Tôi sợ không biết có nhận không mà cứ hẹn hoài đễ năm học sắp đến gần mà cháu không được học. Nhờ công thông tin chuyễn câu hỏi giúp tôi. Cảm ơn.

Nội dung trả lời:
File đính kèm:

Chuyển trả câu hỏi

Lý do chuyển trả:

Đăng nhập

Tên đăng nhập:
Mật khẩu:

Đổi mật khẩu

Mật khẩu cũ:
Mật khẩu mới:
Nhập lại mật khẩu mới: