(GMT+7)

Chi tiết câu hỏi

Câu hỏi: Học nghề lái xe ô tô hạng C dành cho lính xuất ngũ
Người hỏi : Cá nhân     Số điện thoại:      Email:      Địa chỉ: Tây Ninh
Ngày hỏi: 16/07/2019 - 16 Giờ 55 phút     Ngày chuyển: 17/07/2019 - 15 Giờ 05 phút

Nội dung câu hỏi:

Kính gửi: Uỷ Ban Nhân Dân Tỉnh Tây Ninh 

Em có một số thắc mắc nhưng chưa được giải đáp thoả đáng dành cho quyền lợi của bộ đội xuất ngủ khi được học nghề miển phí. 

Hiện thời hạn thẻ học nghề của em đến thời hạn 25/02/2020. Nhưng hiện tại ngày 15/07/2019 em đăng kí để được học nghề lái xe hạng C em nhận được 2 trường hợp 

Em đã trao đổi với phòng dạy nghề của sở lao động thương binh xã hội

1. Tại trung tâm giới thiệu việc làm đã nhận đủ chỉ tiêu đào tạo trong năm 2019, nên không thể nhận thêm hồ sơ để đào tạo.

2. Trung tâm dạy nghề lái xe Tây Ninh, do quá trình đào tạo vượt quá thời hạn thẻ nên muốn nhận hồ sơ học viên phải đóng tiền tạm ứng như học viên bình thường.

Em thấy quyền lợi của bộ đội xuất ngủ của em đang gặp khó khăn

Em đi lính công an 3 năm nên không được  đi học nghề nên mong có được câu trả lời cùng hướng giải quyết khó khăn để em có thể được đi học nghề ? 

Em cảm ơn.


Trả lời câu hỏi
Đơn vị trả lời: Sở Lao động, Thương binh và Xã hội     (Đã được chỉnh sửa)
Thời gian trả lời: 24/07/2019 - 09 Giờ 27 phút
Đánh giá câu trả lời:     0 lượt đánh giá

Nội dung câu trả lời:

Chào anh/chị!

Qua xem xét nội dung câu hỏi, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội có ý kiến trả lời như sau:

1. Về quyền lợi:

Căn cứ Khoảng a, Điều 3, Thông tư số 43/2016/TT-BLĐTBXH ngày 28/12/2016 của Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện chính sách hỗ trợ đào tạo nghề cho các đối tượng quy định tại Điều 14, 15, 16, Mục 1, Chương IV của Nghị định số 61/2015/NĐ-CP ngày 09/7/2015 của Chính phủ về chính sách hỗ trợ tạo việc làm và quỹ quốc gia về việc làm. Được quy định như sau: “Thanh niên có nhu cầu đào tạo nghề trình độ sơ cấp đáp ứng đầy đủ các điều kiện quy định tại Điều 15 Nghị định số 61/2015/NĐ-CP mà được cơ quan có thẩm quyền cấp thẻ đào tạo nghề (sau đây gọi là Thẻ) thì được các cơ sở giáo dục nghề nghiệp quy định tại khoản 2 Điều 2 Thông tư số 43/2016/TT-BLĐTBXH ngày 28/12/2016 việc tiếp nhận, tổ chức đào tạo nghề trình độ sơ cấp”.

2. Về Cơ sở đào tạo nghề lái xe:

Trên địa bàn tỉnh Tây Ninh có 04 cơ sở Giáo dục nghề nghiệp (GDNN) có chức năng đào tạo nghề lái xe ô tô hạng B2 và C, Trong đó 2 Cơ sở công lập và 2 Cơ sở ngoài công lập, bao gồm:

- Trung tâm Dịch vụ việc làm Tây Ninh (Cở sở công lập).

- Trung tâm GDNN-GDTX huyện Hòa Thành (Cở sở công lập).

- Trung tâm đào tạo lái xe ô tô Tây Ninh (Cở sở ngoài công lập).

- Trung tân Dạy nghề lái xe Thành Đạt (Cở sở ngoài công lập).

Trường hợp của em hỏi có gặp 2 Cơ sở Trung tâm Dịch vụ việc làm Tây Ninh (Cở sở công lập) và cơ sở Trung tâm đào tạo lái xe ô tô Tây Ninh (Cở sở ngoài công lập).

Hiện nay quy định về lưu lượng đào tạo đối với các Cơ sở Đào tạo lái xe trên đối với Trung tâm Dịch vụ việc làm Tây Ninh (Cở sở công lập) học viên đã đăng ký đủ số lượng đào tạo trong năm 2019. Nên việc em nộp hồ sơ trễ nên Trung tâm không tiếp nhận lý do đến khi mở lớp lớp đào tạo thì Thẻ học nghề của em đã hết hạn quyết toán. Đối với Trung tâm đào tạo lái xe ô tô Tây Ninh (Cở sở ngoài công lập) và Trung tâm Dạy nghề lái xe Thành Đạt (Cở sở ngoài công lập). Do quy chế hoạt động tư thục nên việc tiếp nhận hồ sơ phải đóng tiền ứng trước 50% giá trị học phí.

Trường hợp của em nên liên hệ Trung tâm GDNN-GDTX huyện Hòa Thành (Cở sở công lập) để được hướng dẫn hồ sơ để học nghề theo quy định.

Trên đây là ý kiến trả lời của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội để em biết tham gia học nghề theo quy định.

Thân chào!

 


Lịch sử chỉnh sửa

Chuyển câu hỏi:

 Đơn vị tiếp nhận: Ghi chú:

Thông tin câu hỏi:

 Tiêu đề câu hỏi: Học nghề lái xe ô tô hạng C dành cho lính xuất ngũ
 Nội dung câu hỏi:

Kính gửi: Uỷ Ban Nhân Dân Tỉnh Tây Ninh 

Em có một số thắc mắc nhưng chưa được giải đáp thoả đáng dành cho quyền lợi của bộ đội xuất ngủ khi được học nghề miển phí. 

Hiện thời hạn thẻ học nghề của em đến thời hạn 25/02/2020. Nhưng hiện tại ngày 15/07/2019 em đăng kí để được học nghề lái xe hạng C em nhận được 2 trường hợp 

Em đã trao đổi với phòng dạy nghề của sở lao động thương binh xã hội

1. Tại trung tâm giới thiệu việc làm đã nhận đủ chỉ tiêu đào tạo trong năm 2019, nên không thể nhận thêm hồ sơ để đào tạo.

2. Trung tâm dạy nghề lái xe Tây Ninh, do quá trình đào tạo vượt quá thời hạn thẻ nên muốn nhận hồ sơ học viên phải đóng tiền tạm ứng như học viên bình thường.

Em thấy quyền lợi của bộ đội xuất ngủ của em đang gặp khó khăn

Em đi lính công an 3 năm nên không được  đi học nghề nên mong có được câu trả lời cùng hướng giải quyết khó khăn để em có thể được đi học nghề ? 

Em cảm ơn.

 Lý do từ chối:

Trả lời câu hỏi

Nội dung câu hỏi:

Kính gửi: Uỷ Ban Nhân Dân Tỉnh Tây Ninh 

Em có một số thắc mắc nhưng chưa được giải đáp thoả đáng dành cho quyền lợi của bộ đội xuất ngủ khi được học nghề miển phí. 

Hiện thời hạn thẻ học nghề của em đến thời hạn 25/02/2020. Nhưng hiện tại ngày 15/07/2019 em đăng kí để được học nghề lái xe hạng C em nhận được 2 trường hợp 

Em đã trao đổi với phòng dạy nghề của sở lao động thương binh xã hội

1. Tại trung tâm giới thiệu việc làm đã nhận đủ chỉ tiêu đào tạo trong năm 2019, nên không thể nhận thêm hồ sơ để đào tạo.

2. Trung tâm dạy nghề lái xe Tây Ninh, do quá trình đào tạo vượt quá thời hạn thẻ nên muốn nhận hồ sơ học viên phải đóng tiền tạm ứng như học viên bình thường.

Em thấy quyền lợi của bộ đội xuất ngủ của em đang gặp khó khăn

Em đi lính công an 3 năm nên không được  đi học nghề nên mong có được câu trả lời cùng hướng giải quyết khó khăn để em có thể được đi học nghề ? 

Em cảm ơn.

Nội dung trả lời:
File đính kèm:

Chuyển trả câu hỏi

Lý do chuyển trả:

Đăng nhập

Tên đăng nhập:
Mật khẩu:

Đổi mật khẩu

Mật khẩu cũ:
Mật khẩu mới:
Nhập lại mật khẩu mới: