(GMT+7)

Chi tiết câu hỏi

Câu hỏi: ô nhiễm nước sinh hoạt
Người hỏi : Cá nhân     Số điện thoại:      Email:      Địa chỉ: Châu Thành
Ngày hỏi: 15/07/2019 - 15 Giờ 54 phút     Ngày chuyển: 16/07/2019 - 08 Giờ 48 phút

Nội dung câu hỏi:

Nước sinh hoạt tại ấp Thanh Trung, xã Thanh Điền, Châu Thành, Tây Ninh (khu vực gần trậm cấp nước, gần trường tiểu học Thanh Trung và khu vực đường vô Miếu Gia gòn) bị ô nhiễm nặng, bị phèn.

Nước máy tại khu vực đã đucợ xây dựng và lắp đặt khoảng 15 năm nay, nhưng lúc có lúc không, lúc không nhiều hơn lúc có, lúc có nước thì bị phèn và vàng hơn nước giếng khoan địa phương.

Nước sinh hoạt sạch rất cần thiết cho dân nơi đây, trẻ em là tương lai của đất nước, nếu sử dụng nước ô nhiễm lâu năm sẽ vô cùng nguy hiểm. Khẩn xin cấp thẩm quyền xử lý, giải quyết để dân có nước sạch sử dụng.


Trả lời câu hỏi
Đơn vị trả lời: UBND huyện Châu Thành     (Đã được chỉnh sửa)
Thời gian trả lời: 22/07/2019 - 10 Giờ 31 phút
Đánh giá câu trả lời:     0 lượt đánh giá

Nội dung câu trả lời:

Câu hỏi của quý ông/bà đã được chuyển UBND xã Thanh Điền và có phản hồi lại như sau:

Hệ thống cấp nước trên đã được UBND xã Thanh Điền bàn giao lại cho Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quản lý đã hơn 03 năm. Hàng năm, Sở NN & PTNT có lấy mẫu xét nghiệm và gửi kết quả đạt chuẩn nước sạch.

Nếu ông/bà có thắc mắc thêm xin vui lòng đặt câu hỏi Sở NN & PTNT để được Ban quản trị trang hỏi đáp chuyển đúng cơ quan có thẩm quyền trả lời cụ thể.

Xin thông tin đến ông/bà.

Trân trọng./.


Lịch sử chỉnh sửa

Chuyển câu hỏi:

 Đơn vị tiếp nhận: Ghi chú:

Thông tin câu hỏi:

 Tiêu đề câu hỏi: ô nhiễm nước sinh hoạt
 Nội dung câu hỏi:

Nước sinh hoạt tại ấp Thanh Trung, xã Thanh Điền, Châu Thành, Tây Ninh (khu vực gần trậm cấp nước, gần trường tiểu học Thanh Trung và khu vực đường vô Miếu Gia gòn) bị ô nhiễm nặng, bị phèn.

Nước máy tại khu vực đã đucợ xây dựng và lắp đặt khoảng 15 năm nay, nhưng lúc có lúc không, lúc không nhiều hơn lúc có, lúc có nước thì bị phèn và vàng hơn nước giếng khoan địa phương.

Nước sinh hoạt sạch rất cần thiết cho dân nơi đây, trẻ em là tương lai của đất nước, nếu sử dụng nước ô nhiễm lâu năm sẽ vô cùng nguy hiểm. Khẩn xin cấp thẩm quyền xử lý, giải quyết để dân có nước sạch sử dụng.

 Lý do từ chối:

Trả lời câu hỏi

Nội dung câu hỏi:

Nước sinh hoạt tại ấp Thanh Trung, xã Thanh Điền, Châu Thành, Tây Ninh (khu vực gần trậm cấp nước, gần trường tiểu học Thanh Trung và khu vực đường vô Miếu Gia gòn) bị ô nhiễm nặng, bị phèn.

Nước máy tại khu vực đã đucợ xây dựng và lắp đặt khoảng 15 năm nay, nhưng lúc có lúc không, lúc không nhiều hơn lúc có, lúc có nước thì bị phèn và vàng hơn nước giếng khoan địa phương.

Nước sinh hoạt sạch rất cần thiết cho dân nơi đây, trẻ em là tương lai của đất nước, nếu sử dụng nước ô nhiễm lâu năm sẽ vô cùng nguy hiểm. Khẩn xin cấp thẩm quyền xử lý, giải quyết để dân có nước sạch sử dụng.

Nội dung trả lời:
File đính kèm:

Chuyển trả câu hỏi

Lý do chuyển trả:

Đăng nhập

Tên đăng nhập:
Mật khẩu:

Đổi mật khẩu

Mật khẩu cũ:
Mật khẩu mới:
Nhập lại mật khẩu mới: