(GMT+7)

Chi tiết câu hỏi

Câu hỏi: ĐỀ NGHỊ BAN QUẢN TRỊ TÔN TRỌNG CÂU HỎI DÂN
Người hỏi : cử tri     Số điện thoại:      Email:      Địa chỉ:
Ngày hỏi: 15/07/2019 - 08 Giờ 06 phút     Ngày chuyển: 17/07/2019 - 16 Giờ 06 phút

Nội dung câu hỏi:

ĐỀ NGHỊ BAN QUẢN TRỊ CỔNG HỎI ĐÁP CÓ SỰ CẦU THỊ, TINH THẦN PHỤC VỤ DÂN KHI DÂN ĐẶT CÂU HỎI. KHÔNG VÔ CẢM, TỰ Ý CHUYỂN CÂU HỎI VÀO MỤC VI PHẠM. LẤY DÂN LÀM GỐC. VỚI CÁCH LÀM VIỆC QUAN LIÊU, VÔ CẢM NHƯ THẾ, SẼ MẤT NIỀM TIN CỦA DÂN ĐỐI VỚI NHÀ NƯỚC. CHỈ VÌ HÀNH ĐỘNG VÔ CẢM CỦA BAN QUẢN TRỊ


Trả lời câu hỏi
Đơn vị trả lời: Ban quản trị hệ thống hỏi đáp trực tuyến     
Thời gian trả lời: 17/07/2019 - 16 Giờ 17 phút
Đánh giá câu trả lời:     3 lượt đánh giá

Nội dung câu trả lời:

Về câu hỏi của ông/bà. BQT Hệ thống xin ghi nhận. Hiện nay, Hệ thống đang cập nhật, bổ sung thêm tính năng phản ánh của người dân, Đơn vị điều phối chỉ có chức năng chuyển câu hỏi cho đơn vị có liên quan trả lời, những câu hỏi không có thuộc phạm vi của Cổng hỏi đáp sẽ được đưa vào vi phạm. Những câu hỏi có nội dung khiếu nại, tố cáo phải thực hiện theo Luật Khiếu nại, tố cáo. Về câu hỏi của đơn vị được chuyển chưa trả lời sẽ được lưu trữ trên Hệ thống, sẽ căn cứ cuối năm xét thi đua khen thưởng.  BQT thông báo đến ông/bà được biết. Cảm ơn sự góp ý của ông/bà để Công hỏi đáp càng hoàn thiện hơn.


Lịch sử chỉnh sửa

Chuyển câu hỏi:

 Đơn vị tiếp nhận: Ghi chú:

Thông tin câu hỏi:

 Tiêu đề câu hỏi: ĐỀ NGHỊ BAN QUẢN TRỊ TÔN TRỌNG CÂU HỎI DÂN
 Nội dung câu hỏi:

ĐỀ NGHỊ BAN QUẢN TRỊ CỔNG HỎI ĐÁP CÓ SỰ CẦU THỊ, TINH THẦN PHỤC VỤ DÂN KHI DÂN ĐẶT CÂU HỎI. KHÔNG VÔ CẢM, TỰ Ý CHUYỂN CÂU HỎI VÀO MỤC VI PHẠM. LẤY DÂN LÀM GỐC. VỚI CÁCH LÀM VIỆC QUAN LIÊU, VÔ CẢM NHƯ THẾ, SẼ MẤT NIỀM TIN CỦA DÂN ĐỐI VỚI NHÀ NƯỚC. CHỈ VÌ HÀNH ĐỘNG VÔ CẢM CỦA BAN QUẢN TRỊ

 Lý do từ chối:

Trả lời câu hỏi

Nội dung câu hỏi:

ĐỀ NGHỊ BAN QUẢN TRỊ CỔNG HỎI ĐÁP CÓ SỰ CẦU THỊ, TINH THẦN PHỤC VỤ DÂN KHI DÂN ĐẶT CÂU HỎI. KHÔNG VÔ CẢM, TỰ Ý CHUYỂN CÂU HỎI VÀO MỤC VI PHẠM. LẤY DÂN LÀM GỐC. VỚI CÁCH LÀM VIỆC QUAN LIÊU, VÔ CẢM NHƯ THẾ, SẼ MẤT NIỀM TIN CỦA DÂN ĐỐI VỚI NHÀ NƯỚC. CHỈ VÌ HÀNH ĐỘNG VÔ CẢM CỦA BAN QUẢN TRỊ

Nội dung trả lời:
File đính kèm:

Chuyển trả câu hỏi

Lý do chuyển trả:

Đăng nhập

Tên đăng nhập:
Mật khẩu:

Đổi mật khẩu

Mật khẩu cũ:
Mật khẩu mới:
Nhập lại mật khẩu mới: