(GMT+7)

Chi tiết câu hỏi

Câu hỏi: SỐ Lượng Hộ Dân
Người hỏi : Minh Tuyến     Số điện thoại: 0916298485     Email:      Địa chỉ: Tây Ninh
Ngày hỏi: 12/07/2019 - 16 Giờ 24 phút     Ngày chuyển: 12/07/2019 - 16 Giờ 30 phút

Nội dung câu hỏi:

Em cần số lượng hộ dân ở phường 3 để cho việc khảo sát kinh doanh.Em có thể xin ở đâu được ah


Trả lời câu hỏi
Đơn vị trả lời: Cục Thống kê Tình     
Thời gian trả lời: 12/07/2019 - 16 Giờ 48 phút
Đánh giá câu trả lời:     1 lượt đánh giá

Nội dung câu trả lời:

Chào bạn.

Bạn có thể liên hệ trực tiếp với Chi cục Thống kê thành phố Tây Ninh hoặc gọi số điện thoại 0276.3822307 để nắm số liệu số lượng hộ dân ở phường 3.


Lịch sử chỉnh sửa

Chuyển câu hỏi:

 Đơn vị tiếp nhận: Ghi chú:

Thông tin câu hỏi:

 Tiêu đề câu hỏi: SỐ Lượng Hộ Dân
 Nội dung câu hỏi:

Em cần số lượng hộ dân ở phường 3 để cho việc khảo sát kinh doanh.Em có thể xin ở đâu được ah

 Lý do từ chối:

Trả lời câu hỏi

Nội dung câu hỏi:

Em cần số lượng hộ dân ở phường 3 để cho việc khảo sát kinh doanh.Em có thể xin ở đâu được ah

Nội dung trả lời:
File đính kèm:

Chuyển trả câu hỏi

Lý do chuyển trả:

Đăng nhập

Tên đăng nhập:
Mật khẩu:

Đổi mật khẩu

Mật khẩu cũ:
Mật khẩu mới:
Nhập lại mật khẩu mới: