(GMT+7)

Chi tiết câu hỏi

Câu hỏi: Dự án trung tâm thương mại MB
Người hỏi : Cá Nhân     Số điện thoại:      Email:      Địa chỉ:
Ngày hỏi: 11/07/2019 - 19 Giờ 59 phút     Ngày chuyển: 12/07/2019 - 16 Giờ 29 phút

Nội dung câu hỏi:

Dự án trung tâm thương mại MB khởi công đã mấy năm nhưng hiện tại vẫn là khu đất trống không có hoạt động xây dựng làm mất mỹ quan đô thị.Mong ngành chức năng cần mạnh tay xử lý những vấn đề đất hoang này cần thiết thu hổi để những nhà đầu tư khác phát triển để tỉnh nhà ngày càng một đi lên....


Trả lời câu hỏi
Đơn vị trả lời: Sở Kế hoạch và Đầu tư     
Thời gian trả lời: 23/07/2019 - 15 Giờ 56 phút
Đánh giá câu trả lời:     0 lượt đánh giá

Nội dung câu trả lời:

Về câu hỏi của ông/bà, Sở Kế hoạch và Đầu tư trả lời như sau:

Dự án khu phức hợp văn phòng, khách sạn và nhà phố do Công ty CP Tổng công ty MBLand làm chủ đầu tư. Trong đó mục tiêu dự án chia thành 2 giai đoạn:

+ Giai đoạn 1: xây dựng nhà phố.

+ Giai đoạn 2: Xây dựng khu phức hợp văn phòng khách sạn.

Hiện nay, giai đoạn 1 đã được nhà đầu tư triển khai xây dựng và đưa vào khai thác 9 căn nhà phố. Còn lại giai đoạn 2: Chủ đầu tư có nghiên cứu đề xuất điều chỉnh một số nội dung liên quan đến dự án và đang trình Cơ quan có thẩm quyền xem xét.

Trân trọng./.


Lịch sử chỉnh sửa

Chuyển câu hỏi:

 Đơn vị tiếp nhận: Ghi chú:

Thông tin câu hỏi:

 Tiêu đề câu hỏi: Dự án trung tâm thương mại MB
 Nội dung câu hỏi:

Dự án trung tâm thương mại MB khởi công đã mấy năm nhưng hiện tại vẫn là khu đất trống không có hoạt động xây dựng làm mất mỹ quan đô thị.Mong ngành chức năng cần mạnh tay xử lý những vấn đề đất hoang này cần thiết thu hổi để những nhà đầu tư khác phát triển để tỉnh nhà ngày càng một đi lên....

 Lý do từ chối:

Trả lời câu hỏi

Nội dung câu hỏi:

Dự án trung tâm thương mại MB khởi công đã mấy năm nhưng hiện tại vẫn là khu đất trống không có hoạt động xây dựng làm mất mỹ quan đô thị.Mong ngành chức năng cần mạnh tay xử lý những vấn đề đất hoang này cần thiết thu hổi để những nhà đầu tư khác phát triển để tỉnh nhà ngày càng một đi lên....

Nội dung trả lời:
File đính kèm:

Chuyển trả câu hỏi

Lý do chuyển trả:

Đăng nhập

Tên đăng nhập:
Mật khẩu:

Đổi mật khẩu

Mật khẩu cũ:
Mật khẩu mới:
Nhập lại mật khẩu mới: