(GMT+7)

Chi tiết câu hỏi

Câu hỏi: XEM LẠI 68 CÂU HỎI BỊ ĐƯA VÀO MỤC VI PHẠM
Người hỏi : Cá nhân     Số điện thoại:      Email:      Địa chỉ:
Ngày hỏi: 15/07/2019 - 08 Giờ 10 phút     Ngày chuyển: 17/07/2019 - 16 Giờ 06 phút

Nội dung câu hỏi:

KÍNH GỬI: UBND TỈNH 

Đề nghị lãnh đạo UBND tỉnh kiểm tra lại hoạt động của Ban quản trị, điều phối câu hỏi trên cổng hỏi đáp.

Ban quản trị đã tùy tiện chuyển câu hỏi của dân vào mục vi phạm

Đề nghị đánh giá lại 68 câu hỏi đã bị chuyển vào mục vi phạm, xem câu hỏi nào thực sự vi phạm, câu hỏi nào không vi phạm.

Cần chế tài, xử lý, kỉ luật nghiêm cán bộ vi phạm và thay đổi người điều phối.

 


Trả lời câu hỏi
Đơn vị trả lời: Ban quản trị hệ thống hỏi đáp trực tuyến     
Thời gian trả lời: 17/07/2019 - 16 Giờ 26 phút
Đánh giá câu trả lời:     3 lượt đánh giá

Nội dung câu trả lời:

Về câu hỏi của ông/bà. BQT Hệ thống xin ghi nhận. Qua rà soát, thì hàng ngày các câu hỏi được đơn vị luân chuyển câu hỏi thực hiện. Hệ thống đang cập nhật, bổ sung thêm tính năng phản ánh của người dân, Đơn vị điều phối chỉ có chức năng chuyển câu hỏi cho đơn vị có liên quan trả lời, những câu hỏi không có thuộc phạm vi của Cổng hỏi đáp sẽ được đưa vào vi phạm. Những câu hỏi có nội dung khiếu nại, tố cáo phải thực hiện theo Luật Khiếu nại, tố cáo. BQT thông báo đến ông/bà được biết. Cảm ơn sự góp ý của ông/bà để Cổng hỏi đáp càng hoàn thiện hơn.


Lịch sử chỉnh sửa

Chuyển câu hỏi:

 Đơn vị tiếp nhận: Ghi chú:

Thông tin câu hỏi:

 Tiêu đề câu hỏi: XEM LẠI 68 CÂU HỎI BỊ ĐƯA VÀO MỤC VI PHẠM
 Nội dung câu hỏi:

KÍNH GỬI: UBND TỈNH 

Đề nghị lãnh đạo UBND tỉnh kiểm tra lại hoạt động của Ban quản trị, điều phối câu hỏi trên cổng hỏi đáp.

Ban quản trị đã tùy tiện chuyển câu hỏi của dân vào mục vi phạm

Đề nghị đánh giá lại 68 câu hỏi đã bị chuyển vào mục vi phạm, xem câu hỏi nào thực sự vi phạm, câu hỏi nào không vi phạm.

Cần chế tài, xử lý, kỉ luật nghiêm cán bộ vi phạm và thay đổi người điều phối.

 

 Lý do từ chối:

Trả lời câu hỏi

Nội dung câu hỏi:

KÍNH GỬI: UBND TỈNH 

Đề nghị lãnh đạo UBND tỉnh kiểm tra lại hoạt động của Ban quản trị, điều phối câu hỏi trên cổng hỏi đáp.

Ban quản trị đã tùy tiện chuyển câu hỏi của dân vào mục vi phạm

Đề nghị đánh giá lại 68 câu hỏi đã bị chuyển vào mục vi phạm, xem câu hỏi nào thực sự vi phạm, câu hỏi nào không vi phạm.

Cần chế tài, xử lý, kỉ luật nghiêm cán bộ vi phạm và thay đổi người điều phối.

 

Nội dung trả lời:
File đính kèm:

Chuyển trả câu hỏi

Lý do chuyển trả:

Đăng nhập

Tên đăng nhập:
Mật khẩu:

Đổi mật khẩu

Mật khẩu cũ:
Mật khẩu mới:
Nhập lại mật khẩu mới: