(GMT+7)

Chi tiết câu hỏi

Câu hỏi: Trung tâm GDNN - GDTX Bến Cầu còn hay mất?
Người hỏi : PHHS     Số điện thoại:      Email:      Địa chỉ: Long Thuận - Bến Cầu
Ngày hỏi: 16/07/2019 - 19 Giờ 06 phút     Ngày chuyển:

Câu hỏi vi phạm:
Lý do vi phạm: Đề nghị ông/bà sử dụng ngôn từ phù hợp.Trân trọng./.

Chuyển câu hỏi:

 Đơn vị tiếp nhận: Ghi chú:

Thông tin câu hỏi:

 Tiêu đề câu hỏi: Trung tâm GDNN - GDTX Bến Cầu còn hay mất?
 Nội dung câu hỏi:

Gửi lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo, UBND huyện Bến Cầu.

Cho tôi hỏi trung tâm GDNN - GDTX Bến Cầu còn hay đã mất?

Đến trâu bò còn có đường bờ để đi, con tôi đi học tại sao lại phải lội vũng lầy?

Đến con chuột còn biết tìm đường đi rồi mới đào hang, đằng này có trường mà không có đường vào?

Biết làm lãnh đạo thì làm, không biết thì leo xuống cho người khác làm, ngồi trên đó làm gì để cái chuyện nhỏ xíu mà cũng không biết? 

Không dạy nữa thì dẹp luôn đi chứ để cái trường trong xó đó làm gì?

               

 Lý do từ chối:

Trả lời câu hỏi

Nội dung câu hỏi:

Gửi lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo, UBND huyện Bến Cầu.

Cho tôi hỏi trung tâm GDNN - GDTX Bến Cầu còn hay đã mất?

Đến trâu bò còn có đường bờ để đi, con tôi đi học tại sao lại phải lội vũng lầy?

Đến con chuột còn biết tìm đường đi rồi mới đào hang, đằng này có trường mà không có đường vào?

Biết làm lãnh đạo thì làm, không biết thì leo xuống cho người khác làm, ngồi trên đó làm gì để cái chuyện nhỏ xíu mà cũng không biết? 

Không dạy nữa thì dẹp luôn đi chứ để cái trường trong xó đó làm gì?

               

Nội dung trả lời:
File đính kèm:

Chuyển trả câu hỏi

Lý do chuyển trả:

Đăng nhập

Tên đăng nhập:
Mật khẩu:

Đổi mật khẩu

Mật khẩu cũ:
Mật khẩu mới:
Nhập lại mật khẩu mới: