(GMT+7)

Chi tiết câu hỏi

Câu hỏi: Tuyển Viên Chức GD
Người hỏi : Cá nhân     Số điện thoại:      Email:      Địa chỉ:
Ngày hỏi: 17/07/2019 - 11 Giờ 24 phút     Ngày chuyển: 17/07/2019 - 15 Giờ 11 phút

Nội dung câu hỏi:

Em xin hỏi là: 
Năm nay Sở GD - ĐT Tây Ninh có tổ chức thi tuyển viên chức giáo dục không? và nếu có tổ chức thì vào thời gian nào ạ?
em xin cảm ơn.
 


Trả lời câu hỏi
Đơn vị trả lời: Sở Giáo dục và Đào tạo     
Thời gian trả lời: 19/07/2019 - 09 Giờ 39 phút
Đánh giá câu trả lời:     1 lượt đánh giá

Nội dung câu trả lời:

Hiện nay, Sở Giáo dục và Đào tạo đang dự thảo kế hoạch tuyển viên chức khối THPT cho năm học 2019 – 2020. Sở Giáo dục và Đào tạo sẽ có thông báo cụ thể sau khi được tỉnh phê duyệt./.

 


Lịch sử chỉnh sửa

Chuyển câu hỏi:

 Đơn vị tiếp nhận: Ghi chú:

Thông tin câu hỏi:

 Tiêu đề câu hỏi: Tuyển Viên Chức GD
 Nội dung câu hỏi:

Em xin hỏi là: 
Năm nay Sở GD - ĐT Tây Ninh có tổ chức thi tuyển viên chức giáo dục không? và nếu có tổ chức thì vào thời gian nào ạ?
em xin cảm ơn.
 

 Lý do từ chối:

Trả lời câu hỏi

Nội dung câu hỏi:

Em xin hỏi là: 
Năm nay Sở GD - ĐT Tây Ninh có tổ chức thi tuyển viên chức giáo dục không? và nếu có tổ chức thì vào thời gian nào ạ?
em xin cảm ơn.
 

Nội dung trả lời:
File đính kèm:

Chuyển trả câu hỏi

Lý do chuyển trả:

Đăng nhập

Tên đăng nhập:
Mật khẩu:

Đổi mật khẩu

Mật khẩu cũ:
Mật khẩu mới:
Nhập lại mật khẩu mới: