(GMT+7)

Chi tiết câu hỏi

Câu hỏi: Họp HĐND cấp tỉnh
Người hỏi : cá nhân     Số điện thoại:      Email:      Địa chỉ:
Ngày hỏi: 18/07/2019 - 13 Giờ 30 phút     Ngày chuyển: 22/07/2019 - 08 Giờ 21 phút

Nội dung câu hỏi:

Cho tôi hỏi về thời gian họp HĐND cấp tỉnh phiên cuối năm diễn ra vào tháng mấy?


Trả lời câu hỏi
Đơn vị trả lời: VP Đoàn ĐBQH & HĐND     
Thời gian trả lời: 26/07/2019 - 15 Giờ 42 phút
Đánh giá câu trả lời:     2 lượt đánh giá

Nội dung câu trả lời:

Cám ơn bạn đã gửi câu hỏi: Kỳ họp cuối năm của HĐND tỉnh được tổ chức trong tháng 12; trước ngày 10 tháng 12 để quyết định dự toán ngân sách địa phương, phân bổ ngân sách tỉnh năm sau (theo quy định tại khoản 6 Điều 44 Luật ngân sách nhà nước).

Trân trọng./.


Lịch sử chỉnh sửa

Chuyển câu hỏi:

 Đơn vị tiếp nhận: Ghi chú:

Thông tin câu hỏi:

 Tiêu đề câu hỏi: Họp HĐND cấp tỉnh
 Nội dung câu hỏi:

Cho tôi hỏi về thời gian họp HĐND cấp tỉnh phiên cuối năm diễn ra vào tháng mấy?

 Lý do từ chối:

Trả lời câu hỏi

Nội dung câu hỏi:

Cho tôi hỏi về thời gian họp HĐND cấp tỉnh phiên cuối năm diễn ra vào tháng mấy?

Nội dung trả lời:
File đính kèm:

Chuyển trả câu hỏi

Lý do chuyển trả:

Đăng nhập

Tên đăng nhập:
Mật khẩu:

Đổi mật khẩu

Mật khẩu cũ:
Mật khẩu mới:
Nhập lại mật khẩu mới: