(GMT+7)

Chi tiết câu hỏi

Câu hỏi: giáo dục
Người hỏi : cá nhân     Số điện thoại:      Email:      Địa chỉ: 0
Ngày hỏi: 21/07/2019 - 22 Giờ 40 phút     Ngày chuyển: 22/07/2019 - 08 Giờ 23 phút

Nội dung câu hỏi:

xin cổng thông tin điện tử cho tôi hỏi:

Tôi là một giáo viên tôi có được nhận xét ý thức thực hiện nhiệm vụ của cấp trên của mình không? như tổ trưởng , Phó hiệu trưởng, hiệu trưởng . ví dụ như tổ trưởng tôi thường xuyên lên kế hoạch trể và không đảm bảo tôi có thể đánh giá là ý thức thực hiện công tác của tổ trưởng chưa tốt không?

vì khi tôi đóng góp ý kiến: BGH nói cấp dưới không có quyền đánh giá cấp trên, chỉ có cấp trên đánh giá cấp dưới thôi. (điều này có đúng không?)

 

 


Trả lời câu hỏi
Đơn vị trả lời: Sở Giáo dục và Đào tạo     
Thời gian trả lời: 29/07/2019 - 09 Giờ 17 phút
Đánh giá câu trả lời:     0 lượt đánh giá

Nội dung câu trả lời:

Để biết rõ nội dung bạn hỏi đúng hay không, đề nghị bạn nghiên cứu Quyết định số 04/2000/QĐ-BGDĐT ngày 01/3/2000 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về quy chế thực hiện dân chủ trong hoạt động nhà trường và tham khảo thêm các quy định đã xây dựng vào đầu năm học sau khi kết thúc hội nghị cán bộ công chức viên chức./.


Lịch sử chỉnh sửa

Chuyển câu hỏi:

 Đơn vị tiếp nhận: Ghi chú:

Thông tin câu hỏi:

 Tiêu đề câu hỏi: giáo dục
 Nội dung câu hỏi:

xin cổng thông tin điện tử cho tôi hỏi:

Tôi là một giáo viên tôi có được nhận xét ý thức thực hiện nhiệm vụ của cấp trên của mình không? như tổ trưởng , Phó hiệu trưởng, hiệu trưởng . ví dụ như tổ trưởng tôi thường xuyên lên kế hoạch trể và không đảm bảo tôi có thể đánh giá là ý thức thực hiện công tác của tổ trưởng chưa tốt không?

vì khi tôi đóng góp ý kiến: BGH nói cấp dưới không có quyền đánh giá cấp trên, chỉ có cấp trên đánh giá cấp dưới thôi. (điều này có đúng không?)

 

 

 Lý do từ chối:

Trả lời câu hỏi

Nội dung câu hỏi:

xin cổng thông tin điện tử cho tôi hỏi:

Tôi là một giáo viên tôi có được nhận xét ý thức thực hiện nhiệm vụ của cấp trên của mình không? như tổ trưởng , Phó hiệu trưởng, hiệu trưởng . ví dụ như tổ trưởng tôi thường xuyên lên kế hoạch trể và không đảm bảo tôi có thể đánh giá là ý thức thực hiện công tác của tổ trưởng chưa tốt không?

vì khi tôi đóng góp ý kiến: BGH nói cấp dưới không có quyền đánh giá cấp trên, chỉ có cấp trên đánh giá cấp dưới thôi. (điều này có đúng không?)

 

 

Nội dung trả lời:
File đính kèm:

Chuyển trả câu hỏi

Lý do chuyển trả:

Đăng nhập

Tên đăng nhập:
Mật khẩu:

Đổi mật khẩu

Mật khẩu cũ:
Mật khẩu mới:
Nhập lại mật khẩu mới: