(GMT+7)

Chi tiết câu hỏi

Câu hỏi: Xin cho biết nội dung cụ thể của Kết luận thanh tra số 1395- Sở Nông nghiệp
Người hỏi : Hội viên nông dân     Số điện thoại:      Email:      Địa chỉ: Hòa Thành
Ngày hỏi: 21/07/2019 - 08 Giờ 42 phút     Ngày chuyển: 22/07/2019 - 08 Giờ 22 phút

Nội dung câu hỏi:

Gửi: Giám đốc Sở Nông nghiệp

Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã ban hành Kết luận thanh tra số 1395/KL-SNN ngày 30/5/2019 về việc thanh tra đột xuất trách nhiệm thủ trưởng trong việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao và thực hiện quy định về phòng, chống tham nhũng tại Trạm Chăn nuôi và Thú y huyện Bến Cầu.

Ngày 07/6/2019, Thanh tra Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã tiến hành công bố Kết luận thanh tra số 1395/KL-SNN.

Xin cho biết nội dung cụ thể của Kết luận thanh tra số 1395


Trả lời câu hỏi
Đơn vị trả lời: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn     
Thời gian trả lời: 23/07/2019 - 15 Giờ 35 phút
Đánh giá câu trả lời:     1 lượt đánh giá

Nội dung câu trả lời:

Kính gửi: “Hội viên nông dân”.

Trước hết, chúng tôi xin chân thành cảm ơn “Hội viên nông dân” đã quan tâm đến Ngành chúng tôi.

Theo các nội dung mà “Hội viên nông dân” đã hỏi, xin cho biết nội dung cụ thể của Kết luận thanh tra số 1395. Chúng tôi xin trả lời sau đây:

Tên đầy đủ của Kết luận thanh tra số 1395 là: Kết luận thanh tra số 1395/KL-SNN ngày 30/5/2019 của Sở Nông nghiệp và PTNT về việc thanh tra đột xuất trách nhiệm thủ trưởng trong việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao và thực hiện quy định về phòng, chống tham nhũng tại Trạm Chăn nuôi và Thú y huyện Bến Cầu (sau đây xin gọi tắt là Kết luận thanh tra số 1395/KL-SNN).

Kết luận thanh tra số 1395/KL-SNN có độ dài 8 trang, xung quanh vụ việc ông Huỳnh Văn Đấu, Trưởng Trạm Chăn nuôi và Thú y huyện Bến Cầu thuộc Chi cục Chăn nuôi và Thú y đã có những sai phạm:

- Đã để vợ là bà Nguyễn Thị Kim Trang kinh doanh hoạt động giết mổ gia súc tập trung từ ngày 14/4/2017 đến ngày 25/3/2019, đã vi phạm Khoản 4, Điều 37, Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2005, quy định: “Người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu cơ quan không được để vợ hoặc chồng, bố, mẹ, con kinh doanh trong phạm vi do mình quản lý trực tiếp”.

- Ông Huỳnh Văn Đấu Kê khai tài sản, thu nhập chưa đầy đủ, vi phạm Khoản 1 Điều 5 của Nghị định số 78/2013/NĐ-CP ngày 11/7/2013 của Chính phủ về minh bạch tài sản, thu nhập; và một vài khuyết điểm khác.

Hội đồng kỷ luật của Sở đã họp kiểm điểm, xử lý và Giám đốc Sở đã ký ban hành Quyết định số 297/QĐ-SNN ngày 15/7/2019, kỷ luật ông Huỳnh Văn Đấu với hình thức “Khiển trách”.

Sở Nông nghiệp và PTNT xin giải trình để “Hội viên nông dân” được rõ.

Trân trọng./.

 


Lịch sử chỉnh sửa

Chuyển câu hỏi:

 Đơn vị tiếp nhận: Ghi chú:

Thông tin câu hỏi:

 Tiêu đề câu hỏi: Xin cho biết nội dung cụ thể của Kết luận thanh tra số 1395- Sở Nông nghiệp
 Nội dung câu hỏi:

Gửi: Giám đốc Sở Nông nghiệp

Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã ban hành Kết luận thanh tra số 1395/KL-SNN ngày 30/5/2019 về việc thanh tra đột xuất trách nhiệm thủ trưởng trong việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao và thực hiện quy định về phòng, chống tham nhũng tại Trạm Chăn nuôi và Thú y huyện Bến Cầu.

Ngày 07/6/2019, Thanh tra Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã tiến hành công bố Kết luận thanh tra số 1395/KL-SNN.

Xin cho biết nội dung cụ thể của Kết luận thanh tra số 1395

 Lý do từ chối:

Trả lời câu hỏi

Nội dung câu hỏi:

Gửi: Giám đốc Sở Nông nghiệp

Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã ban hành Kết luận thanh tra số 1395/KL-SNN ngày 30/5/2019 về việc thanh tra đột xuất trách nhiệm thủ trưởng trong việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao và thực hiện quy định về phòng, chống tham nhũng tại Trạm Chăn nuôi và Thú y huyện Bến Cầu.

Ngày 07/6/2019, Thanh tra Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã tiến hành công bố Kết luận thanh tra số 1395/KL-SNN.

Xin cho biết nội dung cụ thể của Kết luận thanh tra số 1395

Nội dung trả lời:
File đính kèm:

Chuyển trả câu hỏi

Lý do chuyển trả:

Đăng nhập

Tên đăng nhập:
Mật khẩu:

Đổi mật khẩu

Mật khẩu cũ:
Mật khẩu mới:
Nhập lại mật khẩu mới: