(GMT+7)

Chi tiết câu hỏi

Câu hỏi: Giấy chứng nhận
Người hỏi : cá nhân     Số điện thoại:      Email:      Địa chỉ: tây ninh
Ngày hỏi: 22/07/2019 - 07 Giờ 14 phút     Ngày chuyển: 22/07/2019 - 08 Giờ 24 phút

Nội dung câu hỏi:

Kính gởi GD và ĐT Tây Ninh

Như mọi năm sau khi thi KHKT cấp tỉnh xong thì sở có cấp cho GV hD giấy xác nhận nhưng năm 2018 - 2019 đã hết mà sở vẫn chưa cấp.

Vậy năm 2018 - 2019 sở có cấp nữa không vì giáo viên cần làm minh chứng cho việc xét thăng hạng sắp tới?

Trân trọng cảm ơn!


Trả lời câu hỏi
Đơn vị trả lời: Sở Giáo dục và Đào tạo     
Thời gian trả lời: 29/07/2019 - 09 Giờ 19 phút
Đánh giá câu trả lời:     0 lượt đánh giá

Nội dung câu trả lời:

Sở Giáo dục và Đào tạo chỉ cấp giấy chứng nhận cho học sinh; còn đối với giáo viên, Sở Giáo dục và Đào tạo sẽ gửi quyết định công nhân dự án đat giải có tên giáo viên hướng dẫn./.


Lịch sử chỉnh sửa

Chuyển câu hỏi:

 Đơn vị tiếp nhận: Ghi chú:

Thông tin câu hỏi:

 Tiêu đề câu hỏi: Giấy chứng nhận
 Nội dung câu hỏi:

Kính gởi GD và ĐT Tây Ninh

Như mọi năm sau khi thi KHKT cấp tỉnh xong thì sở có cấp cho GV hD giấy xác nhận nhưng năm 2018 - 2019 đã hết mà sở vẫn chưa cấp.

Vậy năm 2018 - 2019 sở có cấp nữa không vì giáo viên cần làm minh chứng cho việc xét thăng hạng sắp tới?

Trân trọng cảm ơn!

 Lý do từ chối:

Trả lời câu hỏi

Nội dung câu hỏi:

Kính gởi GD và ĐT Tây Ninh

Như mọi năm sau khi thi KHKT cấp tỉnh xong thì sở có cấp cho GV hD giấy xác nhận nhưng năm 2018 - 2019 đã hết mà sở vẫn chưa cấp.

Vậy năm 2018 - 2019 sở có cấp nữa không vì giáo viên cần làm minh chứng cho việc xét thăng hạng sắp tới?

Trân trọng cảm ơn!

Nội dung trả lời:
File đính kèm:

Chuyển trả câu hỏi

Lý do chuyển trả:

Đăng nhập

Tên đăng nhập:
Mật khẩu:

Đổi mật khẩu

Mật khẩu cũ:
Mật khẩu mới:
Nhập lại mật khẩu mới: