(GMT+7)

Chi tiết câu hỏi

Câu hỏi: Đăng ký lập website ở đâu và cần chú ý những gì?
Người hỏi : Nguyễn Hữu Lâm     Số điện thoại:      Email:      Địa chỉ:
Ngày hỏi: 09/07/2019 - 16 Giờ 09 phút     Ngày chuyển: 09/07/2019 - 16 Giờ 42 phút

Nội dung câu hỏi:

Tôi muốn thiết kế một website kinh doanh dịch vụ có giao diện giống như trang: fcmedia.vn thì phải đăng ký ở đâu? Và sự giống nhau đó thì có vi phạm luật nào hay không?


Trả lời câu hỏi
Đơn vị trả lời: Sở Công Thương     
Thời gian trả lời: 15/07/2019 - 08 Giờ 01 phút
Đánh giá câu trả lời:     0 lượt đánh giá

Nội dung câu trả lời:

Sở Công Thương trả lời ông/bà như sau:

1. Ông/bả muốn thiết kế website kinh doanh dịch vụ thì phải lưu ý một số vấn đề sau;

Theo Nghị định số 39/2007/NĐ-CP ngày 16/3/2007 của Chính phủ thì trường hợp của ông phải thực hiện thủ tục đăng ký giấy phép kinh doanh. Trường hợp ông kinh doanh theo hình thức doanh nghiệp thì liên hệ Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Tây Ninh để thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp. Trường hợp ông kinh doanh theo hình thức hộ kinh doanh thì liên hệ Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả của UBND cấp huyện nơi ông kinh doanh để thực hiện thủ tục đăng ký hộ kinh doanh.
Đồng thời theo Điều 27 Nghị định số 52/2013/NĐ-CP ngày 16/5/2013 của Chính phủ về thương mại điện tử quy định về trách nhiệm của thương nhân, tổ chức, cá nhân sở hữu website thương mại điện tử bán hàng, cụ thể:

- Theo khoản 1 Điều 25 Chương III Nghị định số 52/2013/NĐ-CP thì doanh nghiệp/hộ kinh doanh/cá nhân phải tiến hành thủ tục “thông báo” với Bộ Công Thương đối với Website này theo quy định tại Điều 25, 27 của Nghi định 52 (không phải tốn chi phí). Thực hiện “thông báo” trực tuyến với Bộ Công Thương tại địa chỉ: online.gov.vn (Cổng thông tin Quản lý hoạt động Thương mại điện tử). Ngoài ra, những website có chức năng mua bán, khai báo hàng hóa phải làm thủ tục “đã đăng ký” với Bộ Công Thương.

- Thông báo với Bộ Công Thương về việc thiết lập website thương mại điện tử bán hàng theo quy định tại Mục 1 Chương IV Nghị định số 52/2013/NĐ-CP.

- Thực hiện đầy đủ việc cung cấp thông tin trên website theo các quy định tại Mục 1 Chương III Nghị định số 52/2013/NĐ-CP và chịu trách nhiệm về tính chính xác, đầy đủ của thông tin.

- Tuân thủ các quy định về bảo vệ thông tin cá nhân của khách hàng quy định tại Mục 1 Chương V Nghị định số 52/2013/NĐ-CP.

- Thực hiện các quy định tại Mục 2 Chương II Nghị định số 52/2013/NĐ-CP nếu website có chức năng đặt hàng trực tuyến.

- Thực hiện các quy định tại Mục 2 Chương V Nghị định số 52/2013/NĐ-CP nếu website có chức năng thanh toán trực tuyến.

- Cung cấp thông tin về tình hình kinh doanh của mình khi có yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền để phục vụ hoạt động thống kê thương mại điện tử, hoạt động thanh tra, kiểm tra và xử lý vi phạm trong thương mại điện tử.

- Đảm bảo chất lượng sản phẩm phù hợp theo quy định.

- Thực hiện đầy đủ nghĩa vụ thuế theo quy định của pháp luật.

2. Đối với việc giống nhau về giao diện website:

Luật Sở hữu trí tuệ năm 2005 (Luật sở hữu trí tuệ sửa đổi, bổ sung năm 2009) quy định như sau:

- Điều 22: Quyền tác giả đối với chương trình máy tính, sưu tập dữ liệu

1. Chương trình máy tính là tập hợp các chỉ dẫn được thể hiện dưới dạng các lệnh, các mã, lược đồ hoặc bất kỳ dạng nào khác, khi gắn vào một phương tiện mà máy tính đọc được, có khả năng làm cho máy tính thực hiện được một công việc hoặc đạt được một kết quả cụ thể.

Chương trình máy tính được bảo hộ như tác phẩm văn học, dù được thể hiện dưới dạng mã nguồn hay mã máy.

2. Sưu tập dữ liệu là tập hợp có tính sáng tạo thể hiện ở sự tuyển chọn, sắp xếp các tư liệu dưới dạng điện tử hoặc dạng khác.

Việc bảo hộ quyền tác giả đối với sưu tập dữ liệu không bao hàm chính các tư liệu đó, không gây phương hại đến quyền tác giả của chính tư liệu đó.

- Khoản 6 Điều 28: Hành vi xâm phạm quyền tác giả    

3. Sao chép tác phẩm mà không được phép của tác giả, chủ sở hữu quyền tác giả, trừ trường hợp quy định tại điểm a và điểm đ khoản 1 Điều 25 của Luật này.

Việc sao chép giao diện website của cá nhân/tổ chức khác nếu đối chiếu theo quy định pháp luật trên thì hành vi của bạn là hành vi đã vi phạm quy định pháp luật sở hữu trí tuệ.

Trong trường hợp này Ông/bà có thể bị xử lý vi phạm hành chính theo quy định tại Điều 18 Nghị định 131/2013/ND-CP ngày 16 tháng 10 năm 2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính về quyền tác giả, quyền liên quan, cụ thể:

1. Phạt tiền từ 15.000.000 đồng đến 35.000.000 đồng đối với hành vi sao chép tác phẩm mà không được phép của chủ sở hữu quyền tác giả.

2. Biện pháp khắc phục hậu quả:

Buộc dỡ bỏ bản sao tác phẩm vi phạm dưới hình thức điện tử, trên môi trường Internet và kỹ thuật số hoặc buộc tiêu hủy tang vật vi phạm đối với hành vi quy định tại Khoản 1 Điều này".


Lịch sử chỉnh sửa

Chuyển câu hỏi:

 Đơn vị tiếp nhận: Ghi chú:

Thông tin câu hỏi:

 Tiêu đề câu hỏi: Đăng ký lập website ở đâu và cần chú ý những gì?
 Nội dung câu hỏi:

Tôi muốn thiết kế một website kinh doanh dịch vụ có giao diện giống như trang: fcmedia.vn thì phải đăng ký ở đâu? Và sự giống nhau đó thì có vi phạm luật nào hay không?

 Lý do từ chối:

Trả lời câu hỏi

Nội dung câu hỏi:

Tôi muốn thiết kế một website kinh doanh dịch vụ có giao diện giống như trang: fcmedia.vn thì phải đăng ký ở đâu? Và sự giống nhau đó thì có vi phạm luật nào hay không?

Nội dung trả lời:
File đính kèm:

Chuyển trả câu hỏi

Lý do chuyển trả:

Đăng nhập

Tên đăng nhập:
Mật khẩu:

Đổi mật khẩu

Mật khẩu cũ:
Mật khẩu mới:
Nhập lại mật khẩu mới: