(GMT+7)

Chi tiết câu hỏi

Câu hỏi: khiếu nại quyết định thi hành án
Người hỏi : Nguyễn Thị Quí     Số điện thoại: 0977968812     Email:      Địa chỉ: ấp Cao su xã Long Giang, Bến Cầu Tay ninh
Ngày hỏi: 09/07/2019 - 14 Giờ 39 phút     Ngày chuyển: 09/07/2019 - 16 Giờ 32 phút

Nội dung câu hỏi:

Tôi có gửi đơn khiều nại quyết định của Chi cục Thi hành án dân sự huyện Bến cầu Đơn gửi đến Cục thi hành án dân sự tỉnh Tây Ninh  ngày 26 tháng 4 năm 2019 nhưng đến nay chưa đựợc xem xét giải quyết, mong các cấp chính quyền xem xét giải quyết 


Chuyển câu hỏi:

 Đơn vị tiếp nhận: Ghi chú:

Thông tin câu hỏi:

 Tiêu đề câu hỏi: khiếu nại quyết định thi hành án
 Nội dung câu hỏi:

Tôi có gửi đơn khiều nại quyết định của Chi cục Thi hành án dân sự huyện Bến cầu Đơn gửi đến Cục thi hành án dân sự tỉnh Tây Ninh  ngày 26 tháng 4 năm 2019 nhưng đến nay chưa đựợc xem xét giải quyết, mong các cấp chính quyền xem xét giải quyết 

 Lý do từ chối:

Trả lời câu hỏi

Nội dung câu hỏi:

Tôi có gửi đơn khiều nại quyết định của Chi cục Thi hành án dân sự huyện Bến cầu Đơn gửi đến Cục thi hành án dân sự tỉnh Tây Ninh  ngày 26 tháng 4 năm 2019 nhưng đến nay chưa đựợc xem xét giải quyết, mong các cấp chính quyền xem xét giải quyết 

Nội dung trả lời:
File đính kèm:

Chuyển trả câu hỏi

Lý do chuyển trả:

Đăng nhập

Tên đăng nhập:
Mật khẩu:

Đổi mật khẩu

Mật khẩu cũ:
Mật khẩu mới:
Nhập lại mật khẩu mới: