(GMT+7)

Chi tiết câu hỏi

Câu hỏi: Phân loại, phân cấp công trình
Người hỏi : cá nhân     Số điện thoại:      Email:      Địa chỉ: TP Tây Ninh
Ngày hỏi: 09/07/2019 - 13 Giờ 08 phút     Ngày chuyển: 09/07/2019 - 16 Giờ 31 phút

Nội dung câu hỏi:

Công trình: Mua sắm bàn ghế, thiết bị hội trường UBND xã. Chỉ có mua sắm bàn ghế, thiết bị âm thanh hội trường, phông nàm hội trường, máy chiếu. thì được phân loại là công trình gì?, cấp công trình là cấp mấy?


Trả lời câu hỏi
Đơn vị trả lời: Sở Xây dựng     
Thời gian trả lời: 15/07/2019 - 11 Giờ 37 phút
Đánh giá câu trả lời:     1 lượt đánh giá

Nội dung câu trả lời:

Sở Xây dựng trả lời câu hỏi trên như sau:

- Quy định về phân cấp công trình xây dựng được hướng dẫn tại Thông tư số 03/2016/TT-BXD ngày 10/3/2016 của Bộ Xây dựng quy định về phân cấp công trình xây dựng và hướng dẫn áp dụng trong quản lý hoạt động đầu tư xây dựng.

- Đối với công trình nêu trên do không có cấu phần xây dựng nên không phân cấp công trình theo quy định tại Thông tư 03/2016/TT-BXD.

Sở Xây dựng trả lời để cá nhân được biết./.

 


Lịch sử chỉnh sửa

Chuyển câu hỏi:

 Đơn vị tiếp nhận: Ghi chú:

Thông tin câu hỏi:

 Tiêu đề câu hỏi: Phân loại, phân cấp công trình
 Nội dung câu hỏi:

Công trình: Mua sắm bàn ghế, thiết bị hội trường UBND xã. Chỉ có mua sắm bàn ghế, thiết bị âm thanh hội trường, phông nàm hội trường, máy chiếu. thì được phân loại là công trình gì?, cấp công trình là cấp mấy?

 Lý do từ chối:

Trả lời câu hỏi

Nội dung câu hỏi:

Công trình: Mua sắm bàn ghế, thiết bị hội trường UBND xã. Chỉ có mua sắm bàn ghế, thiết bị âm thanh hội trường, phông nàm hội trường, máy chiếu. thì được phân loại là công trình gì?, cấp công trình là cấp mấy?

Nội dung trả lời:
File đính kèm:

Chuyển trả câu hỏi

Lý do chuyển trả:

Đăng nhập

Tên đăng nhập:
Mật khẩu:

Đổi mật khẩu

Mật khẩu cũ:
Mật khẩu mới:
Nhập lại mật khẩu mới: