(GMT+7)

Chi tiết câu hỏi

Câu hỏi: Chấn chỉnh cổng hỏi đáp
Người hỏi : Hỏi đáp     Số điện thoại:      Email:      Địa chỉ: Hòa Thành
Ngày hỏi: 09/07/2019 - 13 Giờ 41 phút     Ngày chuyển:

Câu hỏi vi phạm:
Lý do vi phạm: Cổng hỏi đáp trực tuyến thực hiện theo Quyết định số 39/2016/QĐ-UBND ngày 25/10/2016 của UBND tỉnh về ban hành quy chế, vận hành và sử dụng Hệ thống Hỏi đáp trực tuyến tỉnh Tây Ninh. Đơn vị điều phối: quản lý, vận hành, điều phối câu hỏi, thông tin được phán ánh đến các cơ quan đơn vị có liên quan để trả lời. Hệ thống hỏi đáp trực tuyến là kho dữ liệu thông tin giúp người dân, tổ chức doanh nghiệp có thể tra cứu những thông tin liên quan đến chủ đề cần quan tâm. Ý kiến trả lời của Cơ quan nh

Chuyển câu hỏi:

 Đơn vị tiếp nhận: Ghi chú:

Thông tin câu hỏi:

 Tiêu đề câu hỏi: Chấn chỉnh cổng hỏi đáp
 Nội dung câu hỏi:

Cổng hỏi đáp trực tuyến thực hiện theo Quyết định số 39/2016/QĐ-UBND ngày 25/10/2016 của UBND tỉnh về ban hành quy chế, vận hành và sử dụng Hệ thống Hỏi đáp trực tuyến tỉnh Tây Ninh. Đơn vị điều phối: có những hạn chế trong quản lý, vận hành, điều phối câu hỏi, thông tin được phán ánh đến các cơ quan đơn vị có liên quan để trả lời. 

Ban quản trị web và những đối tượng liên quan, căn cứ phản ánh trên, để chấn chỉnh

 Lý do từ chối:

Trả lời câu hỏi

Nội dung câu hỏi:

Cổng hỏi đáp trực tuyến thực hiện theo Quyết định số 39/2016/QĐ-UBND ngày 25/10/2016 của UBND tỉnh về ban hành quy chế, vận hành và sử dụng Hệ thống Hỏi đáp trực tuyến tỉnh Tây Ninh. Đơn vị điều phối: có những hạn chế trong quản lý, vận hành, điều phối câu hỏi, thông tin được phán ánh đến các cơ quan đơn vị có liên quan để trả lời. 

Ban quản trị web và những đối tượng liên quan, căn cứ phản ánh trên, để chấn chỉnh

Nội dung trả lời:
File đính kèm:

Chuyển trả câu hỏi

Lý do chuyển trả:

Đăng nhập

Tên đăng nhập:
Mật khẩu:

Đổi mật khẩu

Mật khẩu cũ:
Mật khẩu mới:
Nhập lại mật khẩu mới: