(GMT+7)

Chi tiết câu hỏi

Câu hỏi: thời gian cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng
Người hỏi : trần thị nhiều     Số điện thoại: 0933139650     Email: tranthinhieu091494@gmail.com     Địa chỉ: trảng bàng tây ninh
Ngày hỏi: 14/05/2019 - 08 Giờ 12 phút     Ngày chuyển: 14/05/2019 - 10 Giờ 55 phút

Nội dung câu hỏi:

Nguyên tôi có mua một mảnh đất và đang trong quá trình sang tên. Nay tôi muốn hỏi thời gian tối đa bao nhiêu ngày thì tôi nhận được giấy quyền chứng nhận sử dụng đât.Nếu quá hạn trên giấy hẹn thì tôi phai liên hệ ở đâu để nhận.Cảm ơn Ad .!


Trả lời câu hỏi
Đơn vị trả lời: Sở Tài nguyên và Môi trường     
Thời gian trả lời: 23/05/2019 - 10 Giờ 23 phút
Đánh giá câu trả lời:     0 lượt đánh giá

Nội dung câu trả lời:

Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Tây Ninh xin trả lời câu hỏi như sau:

Thủ tục chuyển nhượng QSDĐ là 14 ngày làm việc.

Nếu hồ sơ quà hạn thì bạn vui lòng liên hệ Văn phòng ĐKĐĐ tỉnh Tây Ninh qua số điện thoại 02763.815269.

Trân trọng./.


Lịch sử chỉnh sửa

Chuyển câu hỏi:

 Đơn vị tiếp nhận: Ghi chú:

Thông tin câu hỏi:

 Tiêu đề câu hỏi: thời gian cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng
 Nội dung câu hỏi:

Nguyên tôi có mua một mảnh đất và đang trong quá trình sang tên. Nay tôi muốn hỏi thời gian tối đa bao nhiêu ngày thì tôi nhận được giấy quyền chứng nhận sử dụng đât.Nếu quá hạn trên giấy hẹn thì tôi phai liên hệ ở đâu để nhận.Cảm ơn Ad .!

 Lý do từ chối:

Trả lời câu hỏi

Nội dung câu hỏi:

Nguyên tôi có mua một mảnh đất và đang trong quá trình sang tên. Nay tôi muốn hỏi thời gian tối đa bao nhiêu ngày thì tôi nhận được giấy quyền chứng nhận sử dụng đât.Nếu quá hạn trên giấy hẹn thì tôi phai liên hệ ở đâu để nhận.Cảm ơn Ad .!

Nội dung trả lời:
File đính kèm:

Chuyển trả câu hỏi

Lý do chuyển trả:

Đăng nhập

Tên đăng nhập:
Mật khẩu:

Đổi mật khẩu

Mật khẩu cũ:
Mật khẩu mới:
Nhập lại mật khẩu mới: