(GMT+7)

Chi tiết câu hỏi

Câu hỏi: Chấn chỉnh hoạt động kinh doanh rửa xe
Người hỏi : Tập thể người dân khu phố 5, phường 3     Số điện thoại:      Email:      Địa chỉ:
Ngày hỏi: 13/05/2019 - 10 Giờ 15 phút     Ngày chuyển: 13/05/2019 - 14 Giờ 24 phút

Nội dung câu hỏi:

Kính gửi: UBND thành phố Tây Ninh.

Chúng tôi là người dân khu phố 5, phường 3, thành phố Tây Ninh. Hiện nay, tại địa chỉ số 32 đường Đặng Ngọc Chinh thuộc khu phố 5, phường 3 có một nhóm thanh niên đến thuê mặt bằng tại địa điểm trên để hoạt động kinh doanh rửa xe tên "PHONG TÔ". Tuy nhiên, nơi đây là địa điểm tụ tập của các loại xe mô tô phân khối lớn, thường xuyên nẹt pô gây ồn ào náo loạn cả khu phố bất kể giờ giấc. Ngoài ra, nhóm thanh niên còn thường xuyên tổ chức ăn nhậu, ca hát đến 12 giờ đêm gây ồn ào mất trật tự ảnh hưởng đến cuộc sống, sinh hoạt và kinh doanh của người dân khu vực.

Do đó, chúng tôi đề nghị UBND thành phố Tây Ninh chỉ đạo UBND phường 3 và các cơ quan chuyên môn tiến hành kiểm tra, nhắc nhở, chấn chỉnh hoạt động kinh doanh tại cơ sở nêu trên để trả lại cuộc sống bình yên cho người dân.

Trân trọng!


Trả lời câu hỏi
Đơn vị trả lời: UBND Thành Phố Tây Ninh     
Thời gian trả lời: 20/05/2019 - 16 Giờ 49 phút
Đánh giá câu trả lời:     0 lượt đánh giá

Nội dung câu trả lời:

UBND Thành phố ghi nhận và cảm ơn ý kiến phản ánh của bạn.

UBND Thành phố đã chỉ đạo UBND phường 3 kiểm tra, xử lý vụ việc.

 


Lịch sử chỉnh sửa

Chuyển câu hỏi:

 Đơn vị tiếp nhận: Ghi chú:

Thông tin câu hỏi:

 Tiêu đề câu hỏi: Chấn chỉnh hoạt động kinh doanh rửa xe
 Nội dung câu hỏi:

Kính gửi: UBND thành phố Tây Ninh.

Chúng tôi là người dân khu phố 5, phường 3, thành phố Tây Ninh. Hiện nay, tại địa chỉ số 32 đường Đặng Ngọc Chinh thuộc khu phố 5, phường 3 có một nhóm thanh niên đến thuê mặt bằng tại địa điểm trên để hoạt động kinh doanh rửa xe tên "PHONG TÔ". Tuy nhiên, nơi đây là địa điểm tụ tập của các loại xe mô tô phân khối lớn, thường xuyên nẹt pô gây ồn ào náo loạn cả khu phố bất kể giờ giấc. Ngoài ra, nhóm thanh niên còn thường xuyên tổ chức ăn nhậu, ca hát đến 12 giờ đêm gây ồn ào mất trật tự ảnh hưởng đến cuộc sống, sinh hoạt và kinh doanh của người dân khu vực.

Do đó, chúng tôi đề nghị UBND thành phố Tây Ninh chỉ đạo UBND phường 3 và các cơ quan chuyên môn tiến hành kiểm tra, nhắc nhở, chấn chỉnh hoạt động kinh doanh tại cơ sở nêu trên để trả lại cuộc sống bình yên cho người dân.

Trân trọng!

 Lý do từ chối:

Trả lời câu hỏi

Nội dung câu hỏi:

Kính gửi: UBND thành phố Tây Ninh.

Chúng tôi là người dân khu phố 5, phường 3, thành phố Tây Ninh. Hiện nay, tại địa chỉ số 32 đường Đặng Ngọc Chinh thuộc khu phố 5, phường 3 có một nhóm thanh niên đến thuê mặt bằng tại địa điểm trên để hoạt động kinh doanh rửa xe tên "PHONG TÔ". Tuy nhiên, nơi đây là địa điểm tụ tập của các loại xe mô tô phân khối lớn, thường xuyên nẹt pô gây ồn ào náo loạn cả khu phố bất kể giờ giấc. Ngoài ra, nhóm thanh niên còn thường xuyên tổ chức ăn nhậu, ca hát đến 12 giờ đêm gây ồn ào mất trật tự ảnh hưởng đến cuộc sống, sinh hoạt và kinh doanh của người dân khu vực.

Do đó, chúng tôi đề nghị UBND thành phố Tây Ninh chỉ đạo UBND phường 3 và các cơ quan chuyên môn tiến hành kiểm tra, nhắc nhở, chấn chỉnh hoạt động kinh doanh tại cơ sở nêu trên để trả lại cuộc sống bình yên cho người dân.

Trân trọng!

Nội dung trả lời:
File đính kèm:

Chuyển trả câu hỏi

Lý do chuyển trả:

Đăng nhập

Tên đăng nhập:
Mật khẩu:

Đổi mật khẩu

Mật khẩu cũ:
Mật khẩu mới:
Nhập lại mật khẩu mới: