(GMT+7)

Chi tiết câu hỏi

Câu hỏi: Cấp Giấy chứng nhận trễ hẹn
Người hỏi : cá nhân     Số điện thoại:      Email:      Địa chỉ: Trảng Bàng
Ngày hỏi: 11/05/2019 - 11 Giờ 24 phút     Ngày chuyển: 13/05/2019 - 07 Giờ 55 phút

Nội dung câu hỏi:

Đề nghị Sở Tài nguyên và Môi trường trả lời tại sao Giấy chứng nhận của tôi đến nay lại không có, trễ hẹn 1 tháng rồi


Đính kèmFile đính kèm
Trả lời câu hỏi
Đơn vị trả lời: Sở Tài nguyên và Môi trường     
Thời gian trả lời: 14/05/2019 - 16 Giờ 13 phút
Đánh giá câu trả lời:     0 lượt đánh giá

Nội dung câu trả lời:

Ngày 13/5/2019, Văn phòng Đăng ký đất đai có nhận được thư điện tử về ý kiến phản ánh của công dân Đặng Văn Nghị có nội dung như sau: “Đề nghị Sở Tài nguyên và Môi trường trả lời tại sao Giấy chứng nhận của tôi đến nay lại không có, trễ hẹn 1 tháng rồi”.

Qua kiểm tra, rà soát hồ sơ của công dân Đặng Văn Nghị, Văn phòng Đăng ký đất đai trả lời như sau:

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Văn phòng Đăng ký đất đai Chi nhánh Trảng Bàng tiếp nhận hồ sơ của ông Đặng Văn Nghị vào ngày 06/3/2019 và hẹn trả ngày 03/4/2019. Đến 8 giờ ngày 03/5/2019, Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh mới tiếp nhận hồ sơ của ông Nghị để thẩm định, trình ký. Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh đã thẩm định, trình Lãnh đạo Sở ký Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất (gọi tắt Giấy chứng nhận) vào ngày 13/5/2019 tại Phiếu trình số 131. Hiện Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh đang chuyển Giấy chứng nhận hoàn chỉnh về chi nhánh Trảng Bàng để trả cho người sử dụng đất. Đề nghị ông Nghị liên hệ Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Chi nhánh Trảng Bàng để nhận kết quả Giấy chứng nhận vào lúc 14 giờ ngày 15/5/2019.

Theo Phiếu hẹn hồ sơ của ông Nghị, thì Văn phòng Đăng ký đất đai đã giải quyết hồ sơ của ông Nghị quá hạn. Do từ cuối năm 2018 đến nay, khối lượng hồ sơ giao dịch về đất đai trên địa bàn huyện Trảng Bàng và một số chi nhánh khác tăng đột biến, dẫn đến tình trạng quá tải hồ sơ, mặc dù các viên chức đã nổ lực, cố gắng xử lý hồ sơ kịp thời cho người dân, nhưng vẫn còn một số hồ sơ trễ hẹn. Trước tình hình trên, Lãnh đạo Văn phòng Đăng ký đất đai đã sắp xếp, tăng cường nhân sự giải quyết hồ sơ để hạn chế hồ sơ trễ hẹn. Lãnh đạo Văn phòng Đăng ký đất đai rất mong nhận được sự chia sẻ, thông cảm của quý công dân.


Lịch sử chỉnh sửa

Chuyển câu hỏi:

 Đơn vị tiếp nhận: Ghi chú:

Thông tin câu hỏi:

 Tiêu đề câu hỏi: Cấp Giấy chứng nhận trễ hẹn
 Nội dung câu hỏi:

Đề nghị Sở Tài nguyên và Môi trường trả lời tại sao Giấy chứng nhận của tôi đến nay lại không có, trễ hẹn 1 tháng rồi

 Lý do từ chối:

Trả lời câu hỏi

Nội dung câu hỏi:

Đề nghị Sở Tài nguyên và Môi trường trả lời tại sao Giấy chứng nhận của tôi đến nay lại không có, trễ hẹn 1 tháng rồi

Nội dung trả lời:
File đính kèm:

Chuyển trả câu hỏi

Lý do chuyển trả:

Đăng nhập

Tên đăng nhập:
Mật khẩu:

Đổi mật khẩu

Mật khẩu cũ:
Mật khẩu mới:
Nhập lại mật khẩu mới: