(GMT+7)

Chi tiết câu hỏi

Câu hỏi: Tách thửa không được
Người hỏi : Trần Minh Hương     Số điện thoại:      Email:      Địa chỉ: Đồng Khởi,Châu Thành
Ngày hỏi: 11/05/2019 - 11 Giờ 10 phút     Ngày chuyển: 13/05/2019 - 07 Giờ 55 phút

Nội dung câu hỏi:

Tôi có 1 khu đất nhà ở và vườn 2100.0 m2, có 400m2 đất ONT và 1700.0m2 đất CLN. Tôi tách thửa chuyển nhượng cho một người 10x50=500m2, và cho con 10x50=500m2, đất tôi nằm mặt tiền đường Quốc lộ 22B trong khu dân cư. Ngày 7/5/2019 Tôi có lên VPĐK Châu Thành đề nghị đo đạc tách thửa nhưng VPĐK Châu Thành đề nghị tôi phải lập Dự án nhà ở, được UBND huyện phê duyệt mới được tách thửa? Xin hỏi UBND huyện Châu Thành, Sở TNMT, VPĐK Châu Thành đề nghị tôi như vậy có đúng không? Đề nghị các cơ quan hướng dẫn cụ thể? Tại sao trước đây tôi tách thửa được mà bây giờ yêu cầu lập Dự án nhà ở, Tôi đâu phải là Công ty bất động sản


 


Trả lời câu hỏi
Đơn vị trả lời: Sở Tài nguyên và Môi trường     
Thời gian trả lời: 15/05/2019 - 10 Giờ 48 phút
Đánh giá câu trả lời:     0 lượt đánh giá

Nội dung câu trả lời:

Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Tây Ninh trả lời như sau:

Căn cứ điểm c Khoản 3 Điều 4 Quyết định số 15/2019/QĐ-UBND ngày 26/4/2019 của UBND tỉnh Tây Ninh quy định về việc tách thửa đối với đất ở, đất nông nghiệp, đất phi nông nghiệp đã được quy hoạch sử dụng đất là đất ở để xây dựng nhà ở đối với thửa đất có diện tích trên 2.000 m2 như sau: “Người sử dụng đất phải thực hiện các thủ tục đầu tư xây dựng nhà ở theo quy định, xây dựng hoàn chỉnh hệ thống hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội (nếu có) và các quy định khác có liên quan đến đầu tư, xây dựng trình cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt trước khi thực hiện thủ tục tách thửa đất”.

Như vậy, công dân cần liên hệ đến UBND huyện nơi có đất để được hướng dẫn thực hiện các thủ tục đầu tư xây dựng nhà ở theo quy định, xây dựng hoàn chỉnh hệ thống hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội (nếu có) và các quy định khác có liên quan đến đầu tư, xây dựng trước khi thực hiện thủ tục tách thửa đất.


Lịch sử chỉnh sửa

Chuyển câu hỏi:

 Đơn vị tiếp nhận: Ghi chú:

Thông tin câu hỏi:

 Tiêu đề câu hỏi: Tách thửa không được
 Nội dung câu hỏi:

Tôi có 1 khu đất nhà ở và vườn 2100.0 m2, có 400m2 đất ONT và 1700.0m2 đất CLN. Tôi tách thửa chuyển nhượng cho một người 10x50=500m2, và cho con 10x50=500m2, đất tôi nằm mặt tiền đường Quốc lộ 22B trong khu dân cư. Ngày 7/5/2019 Tôi có lên VPĐK Châu Thành đề nghị đo đạc tách thửa nhưng VPĐK Châu Thành đề nghị tôi phải lập Dự án nhà ở, được UBND huyện phê duyệt mới được tách thửa? Xin hỏi UBND huyện Châu Thành, Sở TNMT, VPĐK Châu Thành đề nghị tôi như vậy có đúng không? Đề nghị các cơ quan hướng dẫn cụ thể? Tại sao trước đây tôi tách thửa được mà bây giờ yêu cầu lập Dự án nhà ở, Tôi đâu phải là Công ty bất động sản


 

 Lý do từ chối:

Trả lời câu hỏi

Nội dung câu hỏi:

Tôi có 1 khu đất nhà ở và vườn 2100.0 m2, có 400m2 đất ONT và 1700.0m2 đất CLN. Tôi tách thửa chuyển nhượng cho một người 10x50=500m2, và cho con 10x50=500m2, đất tôi nằm mặt tiền đường Quốc lộ 22B trong khu dân cư. Ngày 7/5/2019 Tôi có lên VPĐK Châu Thành đề nghị đo đạc tách thửa nhưng VPĐK Châu Thành đề nghị tôi phải lập Dự án nhà ở, được UBND huyện phê duyệt mới được tách thửa? Xin hỏi UBND huyện Châu Thành, Sở TNMT, VPĐK Châu Thành đề nghị tôi như vậy có đúng không? Đề nghị các cơ quan hướng dẫn cụ thể? Tại sao trước đây tôi tách thửa được mà bây giờ yêu cầu lập Dự án nhà ở, Tôi đâu phải là Công ty bất động sản


 

Nội dung trả lời:
File đính kèm:

Chuyển trả câu hỏi

Lý do chuyển trả:

Đăng nhập

Tên đăng nhập:
Mật khẩu:

Đổi mật khẩu

Mật khẩu cũ:
Mật khẩu mới:
Nhập lại mật khẩu mới: