(GMT+7)

Chi tiết câu hỏi

Câu hỏi: Quy hoạch Núi Bà Đen khi nào đền bù
Người hỏi : Nguyễn Văn Tấn     Số điện thoại:      Email:      Địa chỉ: Ninh Sơn, TPTN
Ngày hỏi: 11/05/2019 - 10 Giờ 59 phút     Ngày chuyển: 13/05/2019 - 07 Giờ 54 phút

Nội dung câu hỏi:

Gia đình Tôi có 1 khu đất ở Phường Ninh Sơn, TP Tây Ninh có GCN được UBND thị xã Tây Ninh cấp năm 2010. Hiện nay do con tôi bệnh nặng, tôi muốn bán miếng đất để lấy tiền lo cho con. Khi tôi liên hệ Phường Ninh Sơn, TP Tây Ninh thì họ trả lời do đất tôi nằm trong QH khu du lịch Núi Bà Đen nên không được bán. Tôi lên VPĐK đất đai TPTN hỏi thì họ cũng trả lời do đất tôi nằm trong QH khu du lịch Núi Bà Đen nên không được bán. Cho tôi hỏi Sở TNMT, UBND TPTN , QH khu du lịch Núi Bà Đen khi nào đền bù, nếu chưa đền bù, thì Tôi có được bán đất không?

 


Trả lời câu hỏi
Đơn vị trả lời: UBND Thành Phố Tây Ninh     
Thời gian trả lời: 21/05/2019 - 15 Giờ 49 phút
Đánh giá câu trả lời:     0 lượt đánh giá

Nội dung câu trả lời:

UBND Thành phố trả lời như sau:

Khu du lịch Quốc gia Núi Bà Đen được Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 1099/QĐ-TTg ngày 05/9/2018 về việc phê duyệt đồ án quy hoạch chung xây dựng khu du lịch Quốc gia Núi Bà Đen tỉnh Tây Ninh đến năm 2035. Hiện nay, Công ty Cổ phần Mặt trời Tây Ninh đang đầu tư thực hiện dự án tuyến cáp treo và các công trình phụ trợ trên núi với tổng diện tích 419.095,2 m2. Đối với các phần diện tích đất nằm ngoài dự án nêu trên chưa có nhà đầu tư để thực hiện dự án nên chưa có kế hoạch bồi thường, hỗ trợ và tái định cư.

Căn cứ khoản 1 Điều 37 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật đất đai, nội dung có được chuyển quyền sử dụng đất hay không thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường, không thuộc thẩm quyền của UBND Thành phố. Xin thông tin đến bạn được rõ.


Lịch sử chỉnh sửa

Chuyển câu hỏi:

 Đơn vị tiếp nhận: Ghi chú:

Thông tin câu hỏi:

 Tiêu đề câu hỏi: Quy hoạch Núi Bà Đen khi nào đền bù
 Nội dung câu hỏi:

Gia đình Tôi có 1 khu đất ở Phường Ninh Sơn, TP Tây Ninh có GCN được UBND thị xã Tây Ninh cấp năm 2010. Hiện nay do con tôi bệnh nặng, tôi muốn bán miếng đất để lấy tiền lo cho con. Khi tôi liên hệ Phường Ninh Sơn, TP Tây Ninh thì họ trả lời do đất tôi nằm trong QH khu du lịch Núi Bà Đen nên không được bán. Tôi lên VPĐK đất đai TPTN hỏi thì họ cũng trả lời do đất tôi nằm trong QH khu du lịch Núi Bà Đen nên không được bán. Cho tôi hỏi Sở TNMT, UBND TPTN , QH khu du lịch Núi Bà Đen khi nào đền bù, nếu chưa đền bù, thì Tôi có được bán đất không?

 

 Lý do từ chối:

Trả lời câu hỏi

Nội dung câu hỏi:

Gia đình Tôi có 1 khu đất ở Phường Ninh Sơn, TP Tây Ninh có GCN được UBND thị xã Tây Ninh cấp năm 2010. Hiện nay do con tôi bệnh nặng, tôi muốn bán miếng đất để lấy tiền lo cho con. Khi tôi liên hệ Phường Ninh Sơn, TP Tây Ninh thì họ trả lời do đất tôi nằm trong QH khu du lịch Núi Bà Đen nên không được bán. Tôi lên VPĐK đất đai TPTN hỏi thì họ cũng trả lời do đất tôi nằm trong QH khu du lịch Núi Bà Đen nên không được bán. Cho tôi hỏi Sở TNMT, UBND TPTN , QH khu du lịch Núi Bà Đen khi nào đền bù, nếu chưa đền bù, thì Tôi có được bán đất không?

 

Nội dung trả lời:
File đính kèm:

Chuyển trả câu hỏi

Lý do chuyển trả:

Đăng nhập

Tên đăng nhập:
Mật khẩu:

Đổi mật khẩu

Mật khẩu cũ:
Mật khẩu mới:
Nhập lại mật khẩu mới: