(GMT+7)

Chi tiết câu hỏi

Câu hỏi: Chế độ trợ cấp thôi việc
Người hỏi : Đặng Hữu Phước     Số điện thoại: 0919058763     Email: phuochuu61yahoo.com.vn     Địa chỉ: Hiệp Ninh, Thành phố Tây Ninh
Ngày hỏi: 10/05/2019 - 10 Giờ 55 phút     Ngày chuyển: 13/05/2019 - 07 Giờ 52 phút

Nội dung câu hỏi:

Giáo viên, nhân viên hợp đồng theo Nghị định 68 khi đủ tuổi hưu (55: nữ, 60: nam) nhưng chưa đủ thời gian tham gia BHXH (20 năm) thì giải quyết như thế nào ? Nếu cho thôi việc vì lý do hết tuổi lao động thì có giải quyết trợ cấp thôi việc không? Cám ơn.


Trả lời câu hỏi
Đơn vị trả lời: Bảo hiểm Xã hội Tây Ninh     
Thời gian trả lời: 15/05/2019 - 15 Giờ 21 phút
Đánh giá câu trả lời:     0 lượt đánh giá

Nội dung câu trả lời:

        BHXH tỉnh Tây Ninh trả lời:

       * Về chế độ BH thất nghiệp:

        Điều 46, 49, 50 Luật Việc làm số 38/2013/QH13 quy định:

       - Trong thời hạn 03 tháng, kể từ ngày chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc, người lao động nộp hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp tại Trung tâm dịch vụ việc làm tỉnh.

        - Người lao động đã đóng bảo hiểm thất nghiệp từ đủ 12 tháng trở lên trong thời gian 24 tháng trước khi chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc đối với trường hợp quy định tại điểm a và điểm b khoản 1 Điều 43 của Luật này; đã đóng bảo hiểm thất nghiệp từ đủ 12 tháng trở lên trong thời gian 36 tháng trước khi chấm dứt hợp đồng lao động đối với trường hợp quy định tại điểm c khoản 1 Điều 43 của Luật này;

       -  Mức hưởng trợ cấp thất nghiệp hằng tháng bằng 60% mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm thất nghiệp của 06 tháng liền kề trước khi thất nghiệp nhưng tối đa không quá 05 lần mức lương cơ sở đối với người lao động thuộc đối tượng thực hiện chế độ tiền lương do Nhà nước quy định hoặc không quá 05 lần mức lương tối thiểu vùng theo quy định của Bộ luật lao động đối với người lao động đóng bảo hiểm thất nghiệp theo chế độ tiền lương do người sử dụng lao động quyết định tại thời điểm chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc.

         - Thời gian hưởng trợ cấp thất nghiệp được tính theo số tháng đóng bảo hiểm thất nghiệp, cứ đóng đủ 12 tháng đến đủ 36 tháng thì được hưởng 03 tháng trợ cấp thất nghiệp, sau đó, cứ đóng đủ thêm 12 tháng thì được hưởng thêm 01 tháng trợ cấp thất nghiệp nhưng tối đa không quá 12 tháng.

          * Về chế độ BHXH:

           Điều 60 Luật Bảo hiểm xã hội số 58/2014/QH13 quy định:

          Người lao động đủ tuổi hưởng lương hưu theo quy định (nam đủ 60 tuổi, nữ đủ 55 tuổi) mà chưa đủ 20 năm đóng BHXH thì được hưởng BHXH một lần.

         Mức hưởng bảo hiểm xã hội một lần được tính theo số năm đã đóng bảo hiểm xã hội, cứ mỗi năm được tính như sau:

         - 1,5 tháng mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội cho những năm đóng trước năm 2014;

          - 02 tháng mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội cho những năm đóng từ năm 2014 trở đi.

          Như vậy, nếu thỏa mãn các điều kiện trên đây, Bạn sẽ được hưởng chế độ bảo hiểm thất nghiệp và bảo hiểm xã hội một lần.

            * Về chế độ trợ cấp thôi việc: không thuộc lĩnh vực Bảo hiểm xã hội./.

           Trân trọng kính chào.

 


Lịch sử chỉnh sửa

Chuyển câu hỏi:

 Đơn vị tiếp nhận: Ghi chú:

Thông tin câu hỏi:

 Tiêu đề câu hỏi: Chế độ trợ cấp thôi việc
 Nội dung câu hỏi:

Giáo viên, nhân viên hợp đồng theo Nghị định 68 khi đủ tuổi hưu (55: nữ, 60: nam) nhưng chưa đủ thời gian tham gia BHXH (20 năm) thì giải quyết như thế nào ? Nếu cho thôi việc vì lý do hết tuổi lao động thì có giải quyết trợ cấp thôi việc không? Cám ơn.

 Lý do từ chối:

Trả lời câu hỏi

Nội dung câu hỏi:

Giáo viên, nhân viên hợp đồng theo Nghị định 68 khi đủ tuổi hưu (55: nữ, 60: nam) nhưng chưa đủ thời gian tham gia BHXH (20 năm) thì giải quyết như thế nào ? Nếu cho thôi việc vì lý do hết tuổi lao động thì có giải quyết trợ cấp thôi việc không? Cám ơn.

Nội dung trả lời:
File đính kèm:

Chuyển trả câu hỏi

Lý do chuyển trả:

Đăng nhập

Tên đăng nhập:
Mật khẩu:

Đổi mật khẩu

Mật khẩu cũ:
Mật khẩu mới:
Nhập lại mật khẩu mới: