(GMT+7)

Chi tiết câu hỏi

Câu hỏi: Đang làm việc online muốn xin vô biên chế thì làm thế nào?
Người hỏi : Mable Labs     Số điện thoại: 0933183298     Email: mathieucp@gmail.com     Địa chỉ: 384 Hoàng Diệu
Ngày hỏi: 08/05/2019 - 17 Giờ 28 phút     Ngày chuyển: 13/05/2019 - 07 Giờ 46 phút

Nội dung câu hỏi:

Hiện tai mình đã phát triển 1 số ứng dụng như password manager, calculator app công việc chủ yếu online, Vậy giờ mình muốn về Tây Ninh để xin vô biên chế cho vị trí viết ứng dụng ở trung tâm công nghệ thuộc sở khóa học công nghệ, vậy thì cho mình biết quy trình phải như thế nào, xét duyệt ra làm sao? hồ sơ gồm những gì? Xin cảm ơn


Trả lời câu hỏi
Đơn vị trả lời: Sở Khoa học Công nghệ     
Thời gian trả lời: 15/05/2019 - 16 Giờ 39 phút
Đánh giá câu trả lời:     0 lượt đánh giá

Nội dung câu trả lời:

Qua xem xét, Sở Khoa học và Công nghệ trả lời câu hỏi của ông/bà như sau:

Trung tâm Khoa học và Công nghệ là đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở Khoa học và Công nghệ. Việc tuyển dụng viên chức do Giám đốc Trung tâm Khoa học và Công nghệ quyết định số lượng, cũng như vị trí cần tuyển dụng. Mọi thông tin chi tiết về việc tuyển dụng, hồ sơ xin vui lòng liên hệ trực tiếp phòng Hành chính Tổng hợp - Trung tâm Khoa học và Công nghệ Tây Ninh, số điện thoại: 02763.822.465 (gặp Ms. Phương).

Xin trân trọng cảm ơn!


Lịch sử chỉnh sửa

Chuyển câu hỏi:

 Đơn vị tiếp nhận: Ghi chú:

Thông tin câu hỏi:

 Tiêu đề câu hỏi: Đang làm việc online muốn xin vô biên chế thì làm thế nào?
 Nội dung câu hỏi:

Hiện tai mình đã phát triển 1 số ứng dụng như password manager, calculator app công việc chủ yếu online, Vậy giờ mình muốn về Tây Ninh để xin vô biên chế cho vị trí viết ứng dụng ở trung tâm công nghệ thuộc sở khóa học công nghệ, vậy thì cho mình biết quy trình phải như thế nào, xét duyệt ra làm sao? hồ sơ gồm những gì? Xin cảm ơn

 Lý do từ chối:

Trả lời câu hỏi

Nội dung câu hỏi:

Hiện tai mình đã phát triển 1 số ứng dụng như password manager, calculator app công việc chủ yếu online, Vậy giờ mình muốn về Tây Ninh để xin vô biên chế cho vị trí viết ứng dụng ở trung tâm công nghệ thuộc sở khóa học công nghệ, vậy thì cho mình biết quy trình phải như thế nào, xét duyệt ra làm sao? hồ sơ gồm những gì? Xin cảm ơn

Nội dung trả lời:
File đính kèm:

Chuyển trả câu hỏi

Lý do chuyển trả:

Đăng nhập

Tên đăng nhập:
Mật khẩu:

Đổi mật khẩu

Mật khẩu cũ:
Mật khẩu mới:
Nhập lại mật khẩu mới: