(GMT+7)

Chi tiết câu hỏi

Câu hỏi: Kinh mong lãnh dạo xem xét thái độ làm việc của nhân viên ngân hàng ở xã Phước Đông
Người hỏi : Cá nhân     Số điện thoại:      Email:      Địa chỉ: Phước Đông
Ngày hỏi: 08/05/2019 - 14 Giờ 33 phút     Ngày chuyển:

Câu hỏi vi phạm:
Lý do vi phạm: Hiện nay, trên Cổng hỏi đáp trực tuyến chỉ có đơn vị Ngân hàng nhà nước Việt Nam chi nhánh Tây Ninh, câu hỏi của ông/bà chưa rõ thông tin nên đơn vị luân chuyển câu hỏi chưa đủ cơ sở chuyển ngành chức năng trả lời. Trân trọng./.

Chuyển câu hỏi:

 Đơn vị tiếp nhận: Ghi chú:

Thông tin câu hỏi:

 Tiêu đề câu hỏi: Kinh mong lãnh dạo xem xét thái độ làm việc của nhân viên ngân hàng ở xã Phước Đông
 Nội dung câu hỏi:

Kính gửi :  -  UBND huyện

                     - Lãnh đạo ngân hàng 

Chúng tôi làm việc hàng tháng với đồng lương rất ít ỏi . Đến tháng rất cần có tiền để xây sở trong gia đình , Nhưng đến  trụ ATM của xã không rút được . Chúng tôi vào ngân hàng để chờ rút . Nhưng nhân viên ngân hàng cứ kêu là chờ chút , hỏi tới kêu chờ chút , Tai vì chúng tôi không thể chờ lâu do tính chất công việc của bạn thân. Mà chờ cái gi cô nhân viên chỉ giải quyết cho các hồ sơ vay, mặc dù đến sau nhưng cũng được giải quyết . Tôi rút giấy ra về vì tới giờ tôi tiếp tục công việc của tôi thì cô nhân viên nói : có mấy triệu mà làm gì dữ. Rất mong lãnh đạo xem xét thái độ của nhân viên ngân hàng Phước Đông , Có ít cụng là tiền lương chúng tôi làm mà có .

 Lý do từ chối:

Trả lời câu hỏi

Nội dung câu hỏi:

Kính gửi :  -  UBND huyện

                     - Lãnh đạo ngân hàng 

Chúng tôi làm việc hàng tháng với đồng lương rất ít ỏi . Đến tháng rất cần có tiền để xây sở trong gia đình , Nhưng đến  trụ ATM của xã không rút được . Chúng tôi vào ngân hàng để chờ rút . Nhưng nhân viên ngân hàng cứ kêu là chờ chút , hỏi tới kêu chờ chút , Tai vì chúng tôi không thể chờ lâu do tính chất công việc của bạn thân. Mà chờ cái gi cô nhân viên chỉ giải quyết cho các hồ sơ vay, mặc dù đến sau nhưng cũng được giải quyết . Tôi rút giấy ra về vì tới giờ tôi tiếp tục công việc của tôi thì cô nhân viên nói : có mấy triệu mà làm gì dữ. Rất mong lãnh đạo xem xét thái độ của nhân viên ngân hàng Phước Đông , Có ít cụng là tiền lương chúng tôi làm mà có .

Nội dung trả lời:
File đính kèm:

Chuyển trả câu hỏi

Lý do chuyển trả:

Đăng nhập

Tên đăng nhập:
Mật khẩu:

Đổi mật khẩu

Mật khẩu cũ:
Mật khẩu mới:
Nhập lại mật khẩu mới: