(GMT+7)

Chi tiết câu hỏi

Câu hỏi: Chuyển mục đích đất có nhà có được giảm 50% tiền sử dụng đất
Người hỏi : Phương Linh     Số điện thoại: 0938362657     Email:      Địa chỉ: Bàu Năng, DMC
Ngày hỏi: 07/05/2019 - 11 Giờ 10 phút     Ngày chuyển: 08/05/2019 - 10 Giờ 28 phút

Nội dung câu hỏi:

Kính gửi Cổng thông tin điện tử Tây Ninh!

Tôi tên là Phương Linh có 1 thắc mắc về tiền chuyển mục đích sử dụng đất từ đất cây lâu năm lên thổ cư như sau:

Tôi có một miếng đất đã có nhà ở ổn định từ 20 năm nay, Đất tôi loại đất trồng cây lâu năm mặt tiền đường 784, thuộc xã Bàu Năng, huyện Dương Minh Châu, tỉnh Tây Ninh. Nay tôi xin chuyển mục đích đất sang đất ở 200m2 thì tôi có được giảm 50% tiền thuế sử dụng đất không?

Rất mong sớm nhận hồi âm của Cổng thông tin điện tử Tây Ninh.

Tôi xin chân thành cám ơn./.

 


Chuyển câu hỏi:

 Đơn vị tiếp nhận: Ghi chú:

Thông tin câu hỏi:

 Tiêu đề câu hỏi: Chuyển mục đích đất có nhà có được giảm 50% tiền sử dụng đất
 Nội dung câu hỏi:

Kính gửi Cổng thông tin điện tử Tây Ninh!

Tôi tên là Phương Linh có 1 thắc mắc về tiền chuyển mục đích sử dụng đất từ đất cây lâu năm lên thổ cư như sau:

Tôi có một miếng đất đã có nhà ở ổn định từ 20 năm nay, Đất tôi loại đất trồng cây lâu năm mặt tiền đường 784, thuộc xã Bàu Năng, huyện Dương Minh Châu, tỉnh Tây Ninh. Nay tôi xin chuyển mục đích đất sang đất ở 200m2 thì tôi có được giảm 50% tiền thuế sử dụng đất không?

Rất mong sớm nhận hồi âm của Cổng thông tin điện tử Tây Ninh.

Tôi xin chân thành cám ơn./.

 

 Lý do từ chối:

Trả lời câu hỏi

Nội dung câu hỏi:

Kính gửi Cổng thông tin điện tử Tây Ninh!

Tôi tên là Phương Linh có 1 thắc mắc về tiền chuyển mục đích sử dụng đất từ đất cây lâu năm lên thổ cư như sau:

Tôi có một miếng đất đã có nhà ở ổn định từ 20 năm nay, Đất tôi loại đất trồng cây lâu năm mặt tiền đường 784, thuộc xã Bàu Năng, huyện Dương Minh Châu, tỉnh Tây Ninh. Nay tôi xin chuyển mục đích đất sang đất ở 200m2 thì tôi có được giảm 50% tiền thuế sử dụng đất không?

Rất mong sớm nhận hồi âm của Cổng thông tin điện tử Tây Ninh.

Tôi xin chân thành cám ơn./.

 

Nội dung trả lời:
File đính kèm:

Chuyển trả câu hỏi

Lý do chuyển trả:

Đăng nhập

Tên đăng nhập:
Mật khẩu:

Đổi mật khẩu

Mật khẩu cũ:
Mật khẩu mới:
Nhập lại mật khẩu mới: