(GMT+7)

Chi tiết câu hỏi

Câu hỏi: Chuyển mục đích đất có nhà có được giảm 50% tiền sử dụng đất
Người hỏi : Phương Linh     Số điện thoại: 0938362657     Email:      Địa chỉ: Bàu Năng, DMC
Ngày hỏi: 07/05/2019 - 11 Giờ 10 phút     Ngày chuyển: 08/05/2019 - 10 Giờ 28 phút

Nội dung câu hỏi:

Kính gửi Cổng thông tin điện tử Tây Ninh!

Tôi tên là Phương Linh có 1 thắc mắc về tiền chuyển mục đích sử dụng đất từ đất cây lâu năm lên thổ cư như sau:

Tôi có một miếng đất đã có nhà ở ổn định từ 20 năm nay, Đất tôi loại đất trồng cây lâu năm mặt tiền đường 784, thuộc xã Bàu Năng, huyện Dương Minh Châu, tỉnh Tây Ninh. Nay tôi xin chuyển mục đích đất sang đất ở 200m2 thì tôi có được giảm 50% tiền thuế sử dụng đất không?

Rất mong sớm nhận hồi âm của Cổng thông tin điện tử Tây Ninh.

Tôi xin chân thành cám ơn./.

 


Trả lời câu hỏi
Đơn vị trả lời: UBND huyện Dương Minh Châu     
Thời gian trả lời: 08/10/2019 - 14 Giờ 32 phút
Đánh giá câu trả lời:     0 lượt đánh giá

Nội dung câu trả lời:

Việc xác định tiền sử dụng đất khi hộ gia đình, cá nhân được cơ quan có thẩm quyền cho phép chuyển mục đích sử dụng đất sang đất ở thực hiện theo Thông tư số 76/2014/TT-BTC ngày 16/6/2014 của Bộ Tài chính, theo đó tiền sử dụng đất được tính bằng mức chênh lệch giữa tiền sử dụng đất tính theo đơn giá đất ở với tiền sử dụng đất theo đơn giá đất nông nghiệp tại thời điểm có quyết định cho phép chuyển mục đích sử dụng đất của cơ quan có thẩm quyền.

Do câu hỏi của bạn đọc chưa cung cấp thông tin cụ thể liên quan đến thửa đất đang sử dụng (nguồn gốc, thời điểm sử dụng, số hiệu thửa đất, tờ bản đồ, vị trí thửa đất...) nên chưa không có cơ sở xác định và trả lời bạn đọc.

Để được hướng dẫn cụ thể trong việc xác định thu tiền sử dụng đất khi chuyển mục đích sử dụng đất khi chuyển mục đích sử dụng đất, bạn đọc có thể liên hệ Chi cục thuế khu vực HÒa Thành - Dương Minh Châu, cung cấp thông tin, các giấy tờ có liên quan đến diện tích đất đang sử dụng để được hướng dẫn, trả lời cụ thể.

Trân trọng./. 


Lịch sử chỉnh sửa

Chuyển câu hỏi:

 Đơn vị tiếp nhận: Ghi chú:

Thông tin câu hỏi:

 Tiêu đề câu hỏi: Chuyển mục đích đất có nhà có được giảm 50% tiền sử dụng đất
 Nội dung câu hỏi:

Kính gửi Cổng thông tin điện tử Tây Ninh!

Tôi tên là Phương Linh có 1 thắc mắc về tiền chuyển mục đích sử dụng đất từ đất cây lâu năm lên thổ cư như sau:

Tôi có một miếng đất đã có nhà ở ổn định từ 20 năm nay, Đất tôi loại đất trồng cây lâu năm mặt tiền đường 784, thuộc xã Bàu Năng, huyện Dương Minh Châu, tỉnh Tây Ninh. Nay tôi xin chuyển mục đích đất sang đất ở 200m2 thì tôi có được giảm 50% tiền thuế sử dụng đất không?

Rất mong sớm nhận hồi âm của Cổng thông tin điện tử Tây Ninh.

Tôi xin chân thành cám ơn./.

 

 Lý do từ chối:

Trả lời câu hỏi

Nội dung câu hỏi:

Kính gửi Cổng thông tin điện tử Tây Ninh!

Tôi tên là Phương Linh có 1 thắc mắc về tiền chuyển mục đích sử dụng đất từ đất cây lâu năm lên thổ cư như sau:

Tôi có một miếng đất đã có nhà ở ổn định từ 20 năm nay, Đất tôi loại đất trồng cây lâu năm mặt tiền đường 784, thuộc xã Bàu Năng, huyện Dương Minh Châu, tỉnh Tây Ninh. Nay tôi xin chuyển mục đích đất sang đất ở 200m2 thì tôi có được giảm 50% tiền thuế sử dụng đất không?

Rất mong sớm nhận hồi âm của Cổng thông tin điện tử Tây Ninh.

Tôi xin chân thành cám ơn./.

 

Nội dung trả lời:
File đính kèm:

Chuyển trả câu hỏi

Lý do chuyển trả:

Đăng nhập

Tên đăng nhập:
Mật khẩu:

Đổi mật khẩu

Mật khẩu cũ:
Mật khẩu mới:
Nhập lại mật khẩu mới: