(GMT+7)

Chi tiết câu hỏi

Câu hỏi: hóa đơn, chứng từ
Người hỏi : cá nhân     Số điện thoại:      Email:      Địa chỉ:
Ngày hỏi: 06/05/2019 - 15 Giờ 54 phút     Ngày chuyển: 07/05/2019 - 07 Giờ 35 phút

Nội dung câu hỏi:

theo quy định thì khi mua hàng hóa dưới 200.000đ thì sử dụng hóa đơn bán lẻ (hóa đơn xanh). Nếu như tôi không sử dụng hóa đơn xanh mà sử dụng bảng kê mua hàng để quyết toán chứng từ có hợp lệ hay không?. Trân trọng cảm ơn


Trả lời câu hỏi
Đơn vị trả lời: Cục Thuế Tỉnh     
Thời gian trả lời: 14/05/2019 - 08 Giờ 18 phút
Đánh giá câu trả lời:     0 lượt đánh giá

Nội dung câu trả lời:

Chào bạn!

Theo câu hỏi của bạn, Cục Thuế Tây Ninh trả lời như sau:

Tại  Điểm a  Khoản 7 Điều 3 Thông tư số 26/2015/TT-BTC ngày 27/02/2015 của Bộ Tài chính  quy định:

“Điều 3. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 hướng dẫn thi hành Nghị định số 51/2010/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2010 và Nghị định số 04/2014/NĐ-CP ngày 17 tháng 01 năm 2014 của Chính phủ quy định về hoá đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ như sau:

7. Sửa đổi, bổ sung Điều 16 về lập hóa đơn.

a) Sửa đổi, bổ sung điểm b Khoản 1 Điều 16 (đã được sửa đổi, bổ sung tại Khoản 3 Điều 5 Thông tư số 119/2014/TT-BTC) như sau:

“b) Người bán phải lập hóa đơn khi bán hàng hóa, dịch vụ, bao gồm cả các trường hợp hàng hoá, dịch vụ dùng để khuyến mại, quảng cáo, hàng mẫu; hàng hoá, dịch vụ dùng để cho, biếu, tặng, trao đổi, trả thay lương cho người lao động (trừ hàng hoá luân chuyển nội bộ, tiêu dùng nội bộ để tiếp tục quá trình sản xuất).

Tại Điều 4 Thông tư sô 96/2014/TT-BTC ngày 22/6/2014 của Bộ Tài quy định:

“Điều 4. Sửa đổi, bổ sung Điều 6 Thông tư số 78/2014/TT-BTC (đã được sửa đổi, bổ sung tại Khoản 2 Điều 6 Thông tư số 119/2014/TT-BTC và Điều 1 Thông tư số 151/2014/TT-BTC) như sau:

“Điều 6. Các khoản chi được trừ và không được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế

1. Trừ các khoản chi không được trừ nêu tại Khoản 2 Điều này, doanh nghiệp được trừ mọi khoản chi nếu đáp ứng đủ các điều kiện sau:

a) Khoản chi thực tế phát sinh liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp.

b) Khoản chi có đủ hoá đơn, chứng từ hợp pháp theo quy định của pháp luật.

c) Khoản chi nếu có hoá đơn mua hàng hoá, dịch vụ từng lần có giá trị từ 20 triệu đồng trở lên (giá đã bao gồm thuế GTGT) khi thanh toán phải có chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt...””.

Căn cứ quy định nêu trên, trường hợp độc giả thực hiện mua hàng hoá, dịch vụ có giá trị từ 200.000 đồng trở xuống phải có hoá đơn, chứng từ đầy đủ theo quy định của pháp luật thì mới được đưa vào chi phí được trừ khi tính thuế TNDN.

Bạn đọc liên hệ Cơ quan Thuế địa phương để được hướng dẫn từng trường hợp cụ thể.

Trân  trọng./.


Lịch sử chỉnh sửa

Chuyển câu hỏi:

 Đơn vị tiếp nhận: Ghi chú:

Thông tin câu hỏi:

 Tiêu đề câu hỏi: hóa đơn, chứng từ
 Nội dung câu hỏi:

theo quy định thì khi mua hàng hóa dưới 200.000đ thì sử dụng hóa đơn bán lẻ (hóa đơn xanh). Nếu như tôi không sử dụng hóa đơn xanh mà sử dụng bảng kê mua hàng để quyết toán chứng từ có hợp lệ hay không?. Trân trọng cảm ơn

 Lý do từ chối:

Trả lời câu hỏi

Nội dung câu hỏi:

theo quy định thì khi mua hàng hóa dưới 200.000đ thì sử dụng hóa đơn bán lẻ (hóa đơn xanh). Nếu như tôi không sử dụng hóa đơn xanh mà sử dụng bảng kê mua hàng để quyết toán chứng từ có hợp lệ hay không?. Trân trọng cảm ơn

Nội dung trả lời:
File đính kèm:

Chuyển trả câu hỏi

Lý do chuyển trả:

Đăng nhập

Tên đăng nhập:
Mật khẩu:

Đổi mật khẩu

Mật khẩu cũ:
Mật khẩu mới:
Nhập lại mật khẩu mới: